Vodik aplikativne tehnologije

Vodik - nove tehnologije

Vodik je zelo reaktiven plin, uporablja pa se zaradi njegovih kemijskih lastnosti, saj je reducent.

Tradicionalno se vodik uporablja v:

Vodik se uporablja tudi pri mehanski obdelavi kovin in še posebej pri toplotni obdelavi, kjer je nujno, da se znotraj peči vzdržuje reduktivna atmosfera, s čimer se izognemo oksidaciji in zmanjšamo količino prisotnih oksidov.

 time 355 | cache 7200