Hlajenje s plinom

Hlajenje s plinom

ABSORPCIJSKE HLADILNE NAPRAVE

Za vzdrževanje ugodja v delovnih in bivalnih prostorih se lahko uporabljajo tudi absorpcijske hladilne naprave, ki namesto električno gnanega kompresorja uporabljajo toplotni kompresor. Toploto, ki je potrebna za delovanje absorpcijske hladilne naprave, lahko pridobimo neposredno z zgorevanjem plina. Enostopenjski in dvostopenjski absorpcijski hladilniki, gnani neposredno s plinom, omogočajo razen priprav hladu tudi možnost priprave toplote za ogrevanje.

Prednosti teh naprav so:

 • istočasno ogrevanje in hlajenje
 • konstantna in ugodna učinkovitost absorpcijske naprave
 • dolga življenjska doba
 • nižji obratovalni stroški
 • ekološka primernost (brez CFC)

več

SOPROIZVODNJA ALI KOGENERACIJA

Soproizvodnja električne in toplotne energije je energetsko najbolj učinkovit način izrabe fosilnih goriv. Soproizvodnjo električne in toplotne energije imenujemo tudi kogeneracija, kar pomeni proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toplotno in električno energijo. Pri energijski pretvorbi uporabljamo električni generator, ki ga poganja mehanska energija motorja oziroma turbine. Pri pretvarjanju notranje energije goriva – utekočinjenega naftnega plina v mehansko delo se sproti velika količina toplote, ki jo koristno uporabimo.

Prednosti

 • izkoristek energije
 • poleg toplotne izkoristimo tudi električno energijo.

Z istočasno proizvodnjo toplotne in električne energije prihranimo tudi do 31 % primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo. V zadnjem času se na trgu pojavljajo tudi majhne - mikro soproizvodne enote (proizvedejo do 50 kW moči).Te naprave so primerne za oskrbo večje eno ali več družinskih hiš, poslovnih objektov..., kjer se pojavljajo hkratne potrebe po toplotni in električni energiji.

TRIGENERACIJA

Pri tem sočasno proizvajamo

 • električno energijo
 • grelno energijo
 • hladilno energijo

Kombiniramo torej proizvodnjo toplote, električne in hladilne energije hkrati. Trigeneracijski sistemi se največ projektrirajo oziroma uporabljajo za objekte,kjer obstaja dovolj velika poraba električne, toplotne in hladilne energije.

Prednosti pred kogeneracijo

 • izboljšanje celoletnega izkoristka kogeneracije
 • povečan odjem toplote v poletnem obdobju
 • zmanjšanje specifičnih toplotnih izgub vročevodnega omrežja.

Učinkovitost sočasne proizvodnje toplotne in električne energije, lahko izboljšamo z dodatno vključitvijo absorpcijskih hladilnikov. Za uporabo so primernejši plinski motorji večji električni izkoristek, poleg tega pa so manjši tudi investicijski stroški.

 time 329 | cache 7200