Plin za ogrevanje

Plin za ogrevanje_1

Plin je prijazen do okolja - ne onesnažuje podtalnice ali zraka.

Zanesljiva oskrba - plin je popolnoma neodvisen vir energije za ogrevanje (lastna skladišča, odlična logistična podpora, dobava v najkrajšem možnem času).

Večnamenska uporaba - v gospodinjstvih, kmetijstvu, živinoreji, vrtnarstvu, industriji, pogonsko gorivo (avtomobili, viličarji in drugi delovni stroji), turizmu, športu; S plinom pokrijemo več kot 80 % vseh potreb po energiji v gospodinjstvih in drugih porabnikih.

Visok izkoristek energije – porabniki plina - naprave, ki uporabljajo plin za svoje delovanje -  imajo izjemno visoke izkoristke, več kot 92%, pri kondenzacijskih kotlih celo do 109%.

Dvojni prihranek prostora – UNP lahko hranimo v nadzemnih in podzemnih plinohramih v bližini objektov. Pri UNP ne potrebujemo posebne kurilnice (do 50 kW moči kotla),

Enostavna uporaba – plinske naprave so zanesljive, ne povzročajo hrupa in so enostavne za upravljanje.

Zamenljivost z zemeljskim plinom – kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo,, uporabimo UNP. Z minimalnimi stroški lahko nato izvedemo preusmeritev ogrevanja z UNP na zemeljski plin (zamenjava šob v plinskih kotlih).

 

 time 297 | cache 7200