Varnost avtoplina

Nasveti za varnost

UNP (utekočinjen naftni plin)

  • gorljiv plin – nevarnost požara in eksplozije
  • strokovna izvedba –vgraditev rezervoarja in inštalacije zaupati strokovno usposobljenim izvajalcem,
  • pooblaščeni serviserji – delovanje naprave mora preizkusiti pooblaščen servis,
  • pregledi plinohrama – plinski rezervoar in napeljava se lahko prične uporabljati šele po opravljenem prevzemnem pregledu pooblaščenega organa za preglede,
  • redni pregledi – uporabnik mora enkrat letno naročiti pregled plinske napeljave in porabnika pri usposobljenem izvajalcu, periodični pregledi tlačne posode se morajo opraviti v predpisanih terminih,
  • stalni nadzor s strani uporabnika – ob sumu kakršne koli napake je potrebno takoj poklicati pooblaščenega serviserja.
 time 367 | cache 7200