Cene in prodajni pogoji zemeljski plin

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Glede na določbe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS 61/16) o prehodu na obračun zemeljskega plina v kWh so 1. 1. 2017 stopile v veljavo nove cene zemeljskega plina Istrabenz plinov d. o. o. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Maloprodajna cena dobave ne vključuje stroškov omrežnine (pogledati veljaven "Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina" pri pristojnem ODS).

AKTUALNA CENIKA ZEMELJSKEGA PLINA za OBSTOJEČE in NOVE GOSPODINJSKE in MALE POSLOVNE ODJEMALCE z dne 1. 5. 2022 sta OBJAVLJENA v POVEZANIH DATOTEKAH

*****

Objava: 30. 3. 2022

Spoštovani odjemalec zemeljskega plina,

izredne razmere na trgu energentov se nadaljujejo tudi v letu 2022 in težko pričakovane umiritve le-teh žal še ni za pričakovati. Vse bolj odvisni od strateških odločitev na ravni države in drugih akterjev na svetovnem energetskem trgu, tudi v Istrabenz plinih ne moremo več zagotavljati dobave zemeljskega plina po trenutno veljavnih cenah.

Zato napovedujemo in vas obveščamo, da bomo s 1. 5. 2022 spremenili cenika zemeljskega plina za obstoječe in nove gospodinjske in male poslovne odjemalce. - OBJAVLJENA STA v POVEZANIH DATOTEKAH

V Istrabenz plinih se zavedamo, da je informacija o spremembi cene za vas pomembna in lahko vpliva na vašo odločitev o izbiri dobavitelja.

V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas tako obveščamo, da imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenega cenika brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Druge informacije o Splošnih pogojih dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja so objavljene na povezavi:

https://www.istrabenzplini.si/sl/products.cp2?cid=77730BA1-60CA-8E43-695E-469228367BCB&linkid=product

Upamo, da vas bomo lahko v bližnji prihodnosti obvestili o spremembi cene, ki bo nakazovala umirjanje razmer na trgu zemeljskega plina in vas v želji po nadaljnjem sodelovanju prosimo za razumevanje.

Lepo vas pozdravljamo,

vaši Istrabenz plini

*****

 time 568 | cache 7200