Cene in prodajni pogoji zemeljski plin

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Glede na določbe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS 61/16) o prehodu na obračun zemeljskega plina v kWh so 1. 1. 2017 stopile v veljavo nove cene zemeljskega plina Istrabenz plinov d. o. o. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Maloprodajna cena dobave ne vključuje stroškov omrežnine (pogledati veljaven "Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina" pri pristojnem ODS).

Objava: 30. 9. 2022

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

obveščamo vas, da skladno z Zakonom o oskrbi s plini (Ul. RS, št. 204/21, 121/22, v nadaljevanju: ZOP) s 30. 9. 2022 uvajamo cenike osnovne oskrbe s plinom.

Za odjemalce osnovne oskrbe, za katere velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena plina, skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ul. RS, št. 98/22, v nadaljevanju: Uredba), torej za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za osnovne socialne službe in odjemalce, ki so bili na dan uveljavitve Uredbe 22. 7. 2022 mali poslovni odjemalci, je cenik zemeljskega plina nespremenjen in gre samo za spremembo poimenovanja cenika.

Za ostale odjemalce osnovne oskrbe, torej za preostale zaščitene odjemalce iz 117. člena ZOP, za katere se Uredba ne uporablja (za vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in distributerje toplote, kot jih določa prva alineja prvega odstavka 117. člena ZOP) in male poslovne odjemalce, za katere se Uredba ne uporablja, s 30. 9. 2022 velja cena zemeljskega plina po ceniku osnovne oskrbe s plinom za dobavo odjemalcem osnovne oskrbe, za katere ne velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina.

Za morebitne dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:

  • na telefonski št. za podporo odjemalcem: 080 1228 - od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00
  • na e-naslovu: plinomeri.najemi@istrabenzplini.si
  • po pošti na naslovu: Istrabenz plini d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper
  • osebno na sedežu Istrabenz plinov - po predhodnem dogovoru

Lepo vas pozdravljamo.

Vaši Istrabenz plini

 

Objava: 1. 6. 2023

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

obveščamo vas, da je v skladu s potekom veljavnosti Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev cen energentov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 114 z dne 31. avgusta 2022 (s pričetkom veljave 1. septembra 2022 in z veljavnostjo do 31. maja 202) potekla veljavnost obračuna zemeljskega plina po nižji  9,5 % davčni stopnji.

Od 1. junija 2023 do preklica se ponovno uvaja 22 % davek na dodano vrednost za energente - nove cenike zemeljskega plina objavljamo  - V POVEZANIH DATOTEKAH

 time 27 | cache 7200