Postavitev plinohrama

Mesto postavitve plinohrama je določeno po pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91).

Varnostne razdalje po zakonu od priključkov od plašča
odprtine lastne ali sosednje zgradbe 3 m 1,5 m
meje sosednjega zemljišča 3 m 1,5 m
odprti plamen, vir vžiga 3 m 3 m
javna cesta, železnica 3 m 1,5 m
kleti, jaški, odprtine pod zemljo 3 m 1,5 m
avtocisterna pri praznenju 3 m 1,5 m


Če ima zgradba slepo steno, se razdalja lahko zmanjšajo na 0,6 metra. V primeru postavitev več plinohramov morajo razdalje med plinohrami in okrog njih znašati najmanj 0,6 metra. S postavitvijo požarnih zidov pa se varnostne razdalje lahko zmanjšajo za polovico.

Montaža nadzemnega plinohrama - pripraviti je potrebno

 • betonske temelje (točkovne, pasaste ali betonsko ploščo), v skladu s skico.

Montaža podzemnega plinohrama vsebuje naslednje gradbene faze

 • gradbena jama mora biti pripravljena v skladu s skico
 • dno jame je potrebno izravnati in zbiti
 • pred vklopom plinohrama je potrebno izdelati posteljco iz peska (mivke) debeline vsaj 20 cm.
 • plinohram je potrebno vkopati v tako globino, kjer je nasutje nad zgornjim robom vsaj 50 cm. (Ne smemo uporabiti večjih kosov kamenja)
 • vklop plinohrama je potrebno pismeno potrditi skladno s predpisi (potrdi ga naš predstavnik pred zasutjem)
 • plinohram mora biti v zemlji oddaljen najmanj 0,8 m od podzemnik kablov, instalacij in temeljnihzgradb
 • pri pojavu talne vode je potrebno dodatno sidranje plinohrama z najmanj 1,3 kratno varnostjo.
  Dodatno opozorilo: Pri postavitvi plinohrama moramo biti pozorni na dostop dostavnega avtomobila.

Namestitev plinskih trošil

Plinska trošila (peči, bojlerji..) morajo biti nameščena v prostorih (ne v podzemnih kleteh), kjer lahko varno obratujejo in imajo zagotovljeno zadosto količino zraka za zgorevanje in pravilen odvod dimnih plinov.

Natančno lokacijo postavitve plinohrama in plinskih trošil vam bo svetoval naš strokovnjak.

Prednost vgradnje podzemnega plinohrama:

 • plinohram ni viden in ne moti ureditve okolice objekta,
 • vizuelno je prostor tako bolje izkoriščen,
 • rešitev nudimo tudi za terene, kjer je prisotna talna voda. Plinohram dodatno utrdimo s sidranjem
 • z daljinskim kazalcem nivoja, lahko kontrolirate stanje plina v plinohramu kar iz hiše.

V primeru, da ste lastnik nadzemnega plinohrama, vam lahko na osnovi novo sklenjene pogodbe o najemu ponudimo montažo podzemnega plinohrama, starega pa odstranimo na lastne stroške.

 

Predpisane varnostne cone (pdf)

Shema plinske napeljave za plinohram (pdf)

Kontakt:

 

Poslovna enota zahodna Slovenija
Koper, Sermin 8a, 6000 Koper tel. 05-66-34-623, faks: 05-66-34-697
Ljubljana, Mladinska ulica 89, 1000 Ljubljana tel. 01-23-48-100, faks: 01-23-48-199
Novo mesto, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto tel. 07-39-34-000, faks: 07-39-34-099
Poslovna enota vzhodna Slovenija
Celje, Plinarniška 1, 3000 Celje tel. 03-42-64-700, faks: 03-42-64799
Maribor, Plinarniška 9, 2000 Maribor tel. 02-33-04-501, faks: 02-33-04-599

 time 328 | cache 7200