Predpisi za avtoplin

Državni predpis, ki določa minimale tehnične zahteve za izgradnjo in zagotavljanje ljudem varnega in zdravju ter okolju neškodljivega delovanja postaj za preskrbo motornih vozil s plinom je

Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Ur.l. RS, št. 114/04).

 time 330 | cache 7200