Vzdrževanje plina v jeklenkah

Pregledi in preizkušanja jeklenk

Jeklenke UNP za gospodinjstva pred vsakim polnjenjem pregledajo polnilci plina in morebitne neustrezne jeklenke izločijo. Vse jeklenke so ponovno pregledane po polnjenju ko se preveri tesnenje in preveri teža polnitve.

Redni tlačni preizkus vsakih 10 let

Pri tem pregledu se zamenja ventil na jeklenki, pregleda notranjost in opravi tlačni preizkus. Po uspešno opravljenem pregledu se jeklenko lahko uporablja naslednjih 10 let. Na jeklenki je odtisnjem datum pregleda in žig kontrolnega organa, ki je opravil pregled.

Vzdrževanje plinskih napeljav

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodinjstvu obsega:

  • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke
  • pregled in zamenjavo dovodne cevi – priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti
  • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami
  • pregled in zamenjavo regulatorjev tlaka plina - po potrebi
  • pregled plinske inštalacije od požarne pipe do porabnika – vsako leto

Za svetovanje in pomoč pokličite našo vzdrževalno službo (vsak delavnik med 7.30 in 15.30)

  • PE Koper tel. 05 663 46 90
  • PE Celje tel: 03 426 47 00

V nujnih primerih ali ob puščanju plina pa našo dežurno službo (24 ur na dan)

  • PE Koper tel. 040 756 512
  • PE Celje tel. 040 622 605
 time 340 | cache 7200