Kisik

Kisik

Kisik, ki sestavlja do 21 odstotkov Zemljine atmosfere, vzdržuje življenje in omogoča izgorevanje. Ima največji delež na Zemlji, saj sestavlja 85 odstotkov oceanov, kot komponenta večine kamnin in mineralov pa sestavlja 46 odstotkov trdne skorje. Poleg tega sestavlja 60 odstotkov človeškega telesa.Kisik reagira z vsemi elementi, razen z žlahtnimi plini, ter z njimi tvori spojine, imenovane oksidi. Hitrost reakcije (znane kot oksidacije) je različna. Magnezij na primer oksidira zelo hitro in se pri tem spontano vžge na zraku. Vendar pa žlahtne kovine, npr. zlato in platina, oksidirajo le pri zelo visokih temperaturah. Čeprav kisik ni vnetljiv, spodbuja izgorevanje in vsem materialom, ki so vnetljivi na zraku, omogoča veliko močnejše gorenje. Te lastnosti spodbujanja izgorevanja pa upravičujejo njegovo uporabo pri številnih industrijskih aplikacijah.

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek: kisik
Kemijska formula: O2
Stopnja čistosti: ≥ 99,5 %
Relativna gostota (zrak = 1): 1,1
Videz brezbarven plin
Vonj: plin brez vonja
Meja vnetljivosti v zraku: ni smiselno


Opozorilo
Oksidant. Zelo poveča izgorevanje. Stik z izdelkom v tekočem stanju lahko povzroči ozebline in zmrzline.

Barva jeklenke
Vrat: bela RAL 9010
(evropski standard SIST-EN 1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m3 = 1,311 kg = 1,147 l
1 kg = 0,763 m3 = 0,876 l
1 l = 0,872 m3 = 1,142 kg

m3: v plinastem stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: prostorninska enota za tekoče stanje

Uporaba

 • V industriji živil in pijač se kisik uporablja za: pakiranje v spremenjeni atmosferi; gojenje in transport rib; proizvodnjo ozona, ki se uporablja za razkuževanje in steriliziranje v procesih industrijske proizvodnje.
 • V industriji jekla se kisik uporablja za: bogatenje zraka in povečanje temperature izgorevanja v plavžih in pečeh z odprtim ognjiščem; povečanje temperature jekla in izboljšanje reciklaže odpadne kovine v električnih obločnih pečeh; nadomestitev koksa kot goriva.
 • Pri proizvodnji in obdelavi kovine se kisik uporablja: za nadomestitev oz. bogatenje zraka, pri čemer se poveča temperatura izgorevanja; za omogočanje vročega plamena pri gorilnikih za varjenje pri visoki temperaturi; za podporo pri varjenju s kisikom (kot gorivom); včasih se v majhnih količinah doda zaščitnim plinom.
 • V kemijski industriji se dušik uporablja za: spreminjanje strukture surovine z oksidacijo, pri čemer se proizvajajo dušikova kislina, etilen-oksid, propilen-oksid, vinilkloridni monomer in druge kemikalije kot osnovni gradniki; povečanje zmogljivosti in učinkovitosti uničevanja sežigalnikov odpadkov.
 • V industriji celuloze in papirja se kisik uporablja: za pomoč proizvajalcem pri izpolnjevanju strogih okoljskih predpisov v različnih delovnih procesih v papirnicah, kar vključuje delignifikacijo, barvanje, oksidativno izločanje, kemijsko rekuperacijo, oksidacijo bele/črne tekočine in bogatenje apnenice.
 • V industriji stekla se kisik uporablja:za izboljšanje izgorevanja v steklarskih pečeh in predpečicah, pri čemer se zmanjšajo emisije dušikovega oksida (NOx).
 • V naftni industriji se kisik uporablja za: zmanjšanje viskoznosti in izboljšanje pretoka v naftnih in plinskih vrelcih; povečanje zmogljivosti naprav za katalitično cepljenje in omogočanje uporabe težjih surovin; zmanjšanje emisij žvepla pri rafinerijah.
 • Pri zdravstvenih storitvah se kisik uporablja: za oživljanje ali pa za anestezijo v kombinaciji z drugimi plini; kot bistven del sistemov za vzdrževanje pri življenju v sili oz. pri dolgoročnem zdravljenju bolnikov z dihalnimi motnjami.
 • Pri proizvodnji energije se kisik uporablja za pretvorbo premoga v elektriko.
 • Kisik se uporablja tudi za čiščenje vode in odpadnih voda.

Proizvodnja

Kisik se komercialno pridobiva na podlagi tehnologije ločevanja zraka.Ta proces je sestavljen iz ločevanja komponent, ki so v zraku:

 • dušika (78 %),
 • kisika (21 %),
 • argona (0,9 %),
 • drugih plinov (0,1 %).

 Zdajšnje naprave predstavljajo evolucijo Claude-Lindejevega procesa, poimenovanega po dveh znanstvenikih francoskega in nemškega rodu, ki sta prispevala k razvoju le-tega; za zračno hlajenje sta na začetku uporabila izoentalpijsko raztezanje, zgolj s padcem tlaka, pozneje pa izoentropijsko raztezanje s proizvodnjo energije.

Naprava je sestavljena iz dveh stebrov, ki sta eden nad drugim in delujeta pri različnem tlaku ter s pretokom plina (naraščajočim) in pretokom tekočine (padajočim) v ravnotežju med plinastim in tekočim stanjem. Če se eden izmed njiju premakne proti vrhu stebra, se poveča koncentracija dušika, če pa se premakne proti dnu, se poveča koncentracija kisika.

Softlink

Zdajšnje naprave za ločevanje zraka so dosegle visoko stopnjo avtomatizacije, upravljajo pa se računalniško; krmilni sistem upravlja s celotnim proizvodnim ciklom in z naslednjo fazo distribucije proizvodov do skladiščenja ali uporabe.

Varnost

Kisik je nestrupen in okolju prijazen, vendar pa je oksidant in zelo poveča izgorevanje. Stik s tekočim proizvodom lahko povzroči ozebline in zmrzline. Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za kisik.

Način dostave

Plinasto stanje v jeklenkah
kapaciteta l H2O zunanji premer mm višina *mm bruto teža* kg vsebnost plina kg
10 168 960 24 2,8-3,4
20 203 960 35 5,5-7,8
40 203 1680 59,4 8,8-11,6
50 227 1680 71,7 11 - 14
*z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

V snopih
jeklenke št. mere (dxšxv)mm bruto teža kg vsebnost plina kg
16 x 40 l 900 x 900 x 1910 1230 185,6
25 x 40 l 1130 x 1130 x 1935 1926 290
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

Utekočinjen in ohlajen v rezervoarjih
kapaciteta 1.400 3.000 6.000 12.000 22.000 32.000 50.000


Dobaviti je mogoče tudi kisik:

Storitve na voljo strankam

 • transport v jeklenkah, snopih in rezervoarjih
 • načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
 • dobava opreme za pravilno uporabo plina
 • pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plina
 time 32 | cache 7200