Reklamacije

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH
(175. člen Energetskega zakonaEZ -1, UL 17/2014, s spremembami)

Dobavitelj zemeljskega plina, Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., in sicer po pošti na naslov Sermin 8a, 6000 Koper, preko faksa št. 05 6634 699 ali elektronske pošte info@istrabenzplini.si .

2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja,lahko poda zahtevo na Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana.

Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., kot dobavitelj zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, so - na podlagi zahteve 175. člena Energetskega zakona (EZ-1) - za izvajalca postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki jih potrošniki lahko sprožijo, izbrala Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, e- naslov: info@ecdr.si, telefon: 08 205 65 90.

Potrošniški spori se bodo pri Evropskem centru za reševanje sporov reševali po Pravilih ECDR za reševanje potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani http://www.ecdr.si/.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče dodatno pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

 

 time 329 | cache 7200