Vzdrževanje pri utekočinjenem naftnem plinu

Avtomobilska

Uvodni pregled

Pred prvo polnitvijo plinohram pregleda pooblaščeni kontrolni organ, ki preveri, ali so vsa dela izvedena v skladu s pravili. Pooblaščeni kontrolni organ naknadno dostavi knjigo pregledov tlačne posode lastniku in kopijo uporabniku. Ob vsakem polnjenju je polnilec dolžan preveriti veljavnost pregledov, ki so vpisani v knijgo pregledov tlačne posode, uporabnik pa jo mora na zahtevo polnilca plina pokazati.

Za nasvete in pomoč pri težavah pokličite našo vzdrževalno službo (vsak delavnik med 7.30 in 15.30)

 • PE ZS Koper tel. 05 / 66 34 623
 • PE VS Celje tel: 03 / 42 64 700

V nujnih primerih ali ob puščanju plina pa našo dežurno službo (24 na dan)

 • PE ZS Koper tel. 040 / 756-512
 • PE VS Celje tel. 040 / 622-605

Redni periodični pregledi

 • Redni zunanji pregled vsaki 2 leti
  Pri tem pregledu, ki se ga opravlja na objektu, se ugotavlja stanje plinohrama v obratovanju in uporabi, pregleda se varnostna in druga oprema plinohrama ter stanje mesta njegove postavitve.
 • Redni notranji pregled vsakih 5 let
  Pri tem pregledu se preverja stanje notranjosti plinohrama npr. zvarnih spojev, plašča, ojačitev itd.
  Uspešno opravljen notranji pregled je pogoj za nadaljevanje uporabe plinohrama.
 • Redni tlačni preizkus vsakih 10 let
  Pri tem pregledu se preverja, če so na plinohramu nastale kakršnekoli spremembe ali deformacije, ki ogrožajo pravilno in varno delovanje plinohrama. Redni tlačni preizkus se sočasno z rednim notranjim pregledom opravlja pri lastniku.
 • Redni tlačni preizkus se opravlja na 10 let oziroma do konca desetega leta od prvega tlačnega preizkusa ali od zadnjega notranjega pregleda.
  Uspešno opravljen tlačni preizkus je pogoj za nadaljevanje uporabe plinohrama.
  Ugotovitve vseh naštetih pregledov je potrebno vpisati v knjigo pregledov.

  Za plinohrame starejšega letnika, ki so bile izdelane pred uveljavitvijo Pravilnika o tlačni opremi, so roki pregledov in tlačnih preizkusov praviloma krajši. Za pravočasni pregled skrbi distributer plina, saj ne sme polniti plinohrama, ki nima opravljenih rednih periodičnih pregledov.

Pregledi in preizkušanja jeklenk

Jeklenke UNP za gospodinjstva pred vsakim polnjenjem pregledajo polnilci plina in morebitne neustrezne jeklenke izločijo. Vse jeklenke so ponovno pregledane po polnjenju, ko se preveri tesnenje in preveri teža polnitve.

 • Redni tlačni preizkus vsakih 10 let
  Pri tem pregledu se zamenja ventil na jeklenki, pregleda notranjost in opravi tlačni preizkus. Po uspešno opravljenem pregledu se jeklenko lahko uporablja naslednjih 10 let. Na jeklenki je odtisnjem datum pregleda in žig kontrolnega organa, ki je opravil pregled.

Vzdrževanje plinskih napeljav

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodinjstvu obsega:

 • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke
 • pregled in zamenjavo dovodne cevi – priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti
 • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami
 • pregled in zamenjavo regulatorjev tlaka plina - po potrebi
 • pregled plinske inštalacije od požarne pipe do porabnika – vsako leto

 

 time 351 | cache 7200