Dušik aplikativne tehnologije

Dušik - nove tehnologije

Dušik je plin, ki se široko uporablja v industriji, od kemije do metalurgije, od industrije gumijastih izdelkov do živil in tako dalje, saj ima dve naslednji lastnosti:

 • dobro kemijsko inercijo proti širokemu obsegu zmesi in izdelkov;
 • zmožnost zelo hitrega absorbiranja toplote z minimalno stikalno površino zaradi zmožnosti spreminjanja stanja (iz plina v tekočino) pri nizkih temperaturah.

Aplikacije dušika kriogenega tipa so naslednje:

 • globoko zamrzovanje živil, konkurenca ogljikovemu dioksidu;
 • termoregulacija kemičnih reakcij;
 • kondenzacija topil, ki so v plinskih tokovih;
 • raziglevanje gume pri zelo nizki temperaturi;
 • brušenje najlona, gume in različnih drugih izdelkov pri zelo nizki temperaturi;
 • kovinsko prepletanje gumijastih cevi;
 • prileganje s krčenjem;
 • ekstrudiranje aluminija z vbrizgavanjem tekočega dušika v kokile
 • ohlajanje zraka za pihanje pri oblikovanju steklenic.

Aplikacije plinastega dušika so naslednje:

 • proizvodnja sintetičnih atmosfer pri toplotni obdelavi kovin;
 • vbrizgavanje v staljene kovine kot alternativa za argon;
 • pakiranje živil;
 • odvzemanje kisika iz tekočih živil;
 • inertizacija silosov in vsebnikov za prehrambne izdelke.

Poleg tega se dušik uporablja tudi za zmanjševanje onesnaževanja okolja oz. povečanje varnosti proizvodnih procesov, kot so:

 • regeneracija aktivnega oglja z dušikom namesto tradicionalne vodne pare;
 • uporaba dušika kot gasilnega plina v rudnikih oz. na nevarnih območjih;
 • pnevmatski prenos nevarnih in prašnih izdelkov;
 • brušenje v inertni atmosferi;
 • ekstrudiranje plastičnih materialov z dušikom namesto s freoni;
 • inertizacija kemičnih oz. procesnih reaktorjev.

Obstaja še veliko drugih vrst uporabe dušika, za njihovo vrednotenje pa je treba upoštevati naslednji dve osnovni lastnosti – nujnost hitrega ohlajanja in nujnost oksidacijske ovire.

 time 351 | cache 7200