Ogljikov dioksid

Ogljikov dioksid

Ogljikov dioksid je sestavni del osnovnega naravnega življenjskega cikla: ljudje in živali ga izdihavajo, nato pa ga rastline uporabljajo za pomoč pri rasti; rastline v zameno sproščajo kisik, ki ga ljudje potrebujejo za preživetje.

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek: ogljikov dioksid
Kemijska formula CO2
Stopnja čistosti ≥ 99,5 %
Relativna gostota (zrak = 1) 1,529
Videz: brezbarven plin
Vonj plin brez vonja
Meja vnetljivosti v zraku ni vnetljiv


Opozorilo
Najvišje koncentracije prostega ogljikovega dioksida v delovnih okoljih ne smejo presegati 0,5 %. Stik z izdelkom v tekočem ali trdnem stanju lahko povzroči ozebline in zmrzline.

Barva jeklenke
Vrat: siva RAL 7037
(evropski standard SIST-EN 1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m3 = 1,813 kg = 2,391 l
1 kg = 0,552 m3 = 1,319 l
1 l = 0,431 m3 = 0,758 kg

m3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: prostorninska enota za tekoče stanje

Uporaba

 • V industriji živil in pijač : za gaziranje pijač; kot naravno protibakterijsko sredstvo za podaljšanje življenjske dobe mlečnih proizvodov, za zmrzovanje in hlajenje živil; za kriogeno in IQF zmrzovanje živil; za pakiranje v spremenjeni atmosferi; za hlajenje mešalcev in mešalnikov;
 • Pri čiščenju vode se ogljikov dioksid uporablja: za procese nevtralizacije. Z ogljikovim dioksidom se nadomestijo močnejše kisline za proces alkalne nevtralizacije. Je varnejši in cenejši od sistemov z žvepleno kislino, izboljša nadzor, manj je izpadov delovanja, delovna sila za ravnanje s kemikalijami pa ni potrebna. Poleg tega je tudi manj jedek ter preprostejši za uporabo in skladiščenje.
 • Pri obdelavi kovin se ogljikov dioksid uporablja: kot zaščitni plin med varjenjem. Preprečuje atmosfersko kontaminacijo staljene varjene kovine med električnim obločnim varjenjem z zaščitnim plinom.
 • V drevesnicah se ogljikov dioksid uporablja: za rast rastlin. Sistemi z ogljikovim dioksidom zelo izboljšajo rast in kakovost rastlin v rastlinjaku. Rezultat povečanih koncentracij plina so večje, bolj zdrave in hitreje rastoče rastline ter nižji obratovalni stroški, zlasti pozimi, ko lahko stroške ogrevanja znižajo tudi do 50 odstotkov. Ogljikov dioksid nadomesti plinske generatorje, s čimer se znižajo stroških za gorivo in se preprečijo škodljive emisije.
 • V industriji celuloze in papirja se ogljikov dioksid uporablja: za številne različne aplikacije v papirnicah, ki so vse razvite za zmanjšanje stroškov in zbiranje dragocenih kemikalij, uporabljenih v okviru delovnega procesa papirnice. Proces z uporabo ogljikovega dioksida namesto žveplene kisline za obdelavo nakopičene smole v zaščitenih prostorih se kaže kot zelo uspešen; za izdelavo precipitiranega kalcijevega karbonata (PCC), ki se uporablja za zmanjšanje uporabe neobdelanega lesnega vlakna pri izdelavi papirja.

Druge pomembne vrste aplikacije ogljikovega dioksida so:

 • kot vir energije. Skladiščenje ogljikovega dioksida v njegovi trojni točki (kombinacija temperature in tlaka, pri kateri lahko ogljikov dioksid istočasno obstaja kot trdna snov, kapljevina ali plin) se preizkuša kot sredstvo za zagotavljanje zmrzovanja z zaprto zanko, da bi se povpraševanje po električni energiji med konicami zmanjšalo.
 • pri čiščenju in izločanju topil, v njegovem superkritičnem stanju (87,9 °F (31,1 °C) in 1070,6 psia (738 Mpa)), za nadomestitev kloriniranih fluroogljikov pri čiščenju komponent opreme.
 • pri čiščenju in izločanju topil, v njegovem superkritičnem stanju (87,9 °F (31,1 °C) in 1070,6 psia (7,38 Mpa)), za nadomestitev hlapljivih organskih kemikalij pri procesih, kot je dekofeinizacija kave ali izločanje maščob iz živilskih izdelkov.
 • pri kriogenem čiščenju. Peleti suhega ledu iz ogljikovega dioksida lahko s stisnjenim zrakom odstranijo čistilna topila in jedko žlindro, npr. pesek in zrna plastike. Ta proces odstranjuje tudi prah in strupene hlape kemikalij ter zmanjšuje odlaganje odpadkov. Ogljikov dioksid je neprevoden (varen pri čiščenju električnih komponent) ter ni jedek, ni eksploziven in ni vnetljiv.
 • pri gašenju požarov. Ogljikov dioksid zaduši ogenj brez poškodovanja ali kontaminacije materiala, zato se uporablja za gašenje požarov, kadar voda ni učinkovita, je neželena ali pa ni na voljo.

Proizvodnja

 • Proizvodnja iz naravnih, podzemnih virov.
 • Pridobivanje pri recikliranju izpušnih-plinov iz večjih kemičnih kompleksov
 • Proizvodnja vodika in ogljikovega dioksida se izvaja z reformiranjem pare, s procesom na osnovi reakcije med metanom in vodnimi hlapi. CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2

Softlink

Varnost

Najvišje koncentracije prostega ogljikovega dioksida v delovnih okoljih ne smejo presegati 0,5 %. Stik z izdelkom v tekočem ali trdnem stanju lahko povzroči ozebline in zmrzline.

Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti naš varnostni list za ogljikov dioksid.

Način dostave

Utekočinjen v jeklenkah
kapaciteta l H 2O zunanji premer mm višina *mm bruto teža* kg vsebnost plina kg
14 168 960 30 10
27 203 1230 54 20
40 203 1680 77 30
50 227 1680 98 37,5

* z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

V snopih
jeklenke št. mere (dxšxv)mm bruto teža kg vsebnost plina kg
12 x 40 l 900 x 900 x 1910 1520 360

Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

Utekočinjen in ohlajen v rezervoarjih
kapaciteta 1400 3000 6000 12000 22000 32000 50000


Dobaviti je mogoče tudi ogljikov dioksid:

Storitve na voljo strankam

 • transport v jeklenkah, snopih in rezervoarjih
 time 381 | cache 7200