Utekočinjeni naftni plin

Utekočinjeni naftni plini

Utekočinjen naftni plin (UNP) je skupni naziv za propan, butan in njuni mešanici v različnih razmerjih.

Vir utekočinjenega naftnega plina so

  • plinska polja
  • stranski produkt nafte v rafinerijah

Utekočinjen naftni plin je v normalnih atmosferskih razmerah v plinastem stanju, pri nadtlaku pa se utekočini. Njegovo lastnost učinkovito izrabljamo pri transportu in pri hranjenju plina v jeklenkah in plinohramih. Ena volumska enota utekočinjenega naftnega plina (UNP) razvije 250 volumskih enot plinastega UNP.

UNP Propan Butan_varnostni list

UNP Propan_varnostni list


FIZIKALNE LASTNOSTI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA
PROPAN (C3H8) BUTAN (C4H10)
Molekularna masa 44,10 58,12
Gostota plinske faze 2,03 kg/m3 2,67 kg/m3
Gostota tekoče faze pri 0°C 0,52 kg/l 0,58 kg/l
Vrelišče - 42°C - 0,5°C
Meja eksplozivnosti 2,0 - 10,0 Vol.% 1,8 - 8,5 Vol.%
Kurilnost (zgornja) 93,94 MJ/m3 121,80 MJ/m3

Brošura SKRBIMO ZA TOPLOTO

Kontakt:

Zvonko Mihelčič
vodja PE Vzhodna Slovenija
zvonko.mihelcic@istrabenzplini.si
T: 03 426 47 15

Darjo Čendak
vodja PE Zahodna Slovenija
darjo.cendak@istrabenzplini.si
T: 05 663 46 21

 

 time 34 | cache 7200