Utekočinjeni naftni plin

Utekočinjeni naftni plini

Utekočinjen naftni plin (UNP) je skupni naziv za propan, butan in njuni mešanici v različnih razmerjih.

Vir utekočinjenega naftnega plina so

  • plinska polja
  • stranski produkt nafte v rafinerijah

Utekočinjen naftni plin je v normalnih atmosferskih razmerah v plinastem stanju, pri nadtlaku pa se utekočini. Njegovo lastnost učinkovito izrabljamo pri transportu in pri hranjenju plina v jeklenkah in plinohramih. Ena volumska enota utekočinjenega naftnega plina (UNP) razvije 250 volumskih enot plinastega UNP.

FIZIKALNE LASTNOSTI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA
PROPAN (C3H8) BUTAN (C4H10)
Molekularna masa 44,10 58,12
Gostota plinske faze 2,03 kg/m3 2,67 kg/m3
Gostota tekoče faze pri 0°C 0,52 kg/l 0,58 kg/l
Vrelišče - 42°C - 0,5°C
Meja eksplozivnosti 2,0 - 10,0 Vol.% 1,8 - 8,5 Vol.%
Kurilnost (zgornja) 93,94 MJ/m3 121,80 MJ/m3

Brošura SKRBIMO ZA TOPLOTO

Kontakt:

Zvonko Mihelčič
vodja PE Vzhodna Slovenija
zvonko.mihelcic@istrabenzplini.si
T: 03 426 47 15

Darjo Čendak
vodja PE Zahodna Slovenija
darjo.cendak@istrabenzplini.si
T: 05 663 46 21

 

 time 352 | cache 7200