Istrabenz plini za odpust dolgov najšibkejšim

V Istrabenz plinih smo na vseh nivojih poslovanja zelo povezani z okoljem, s konkretnimi ljudmi, skupaj dihamo v dobrem in slabem. Razumemo njihove potrebe in prepoznavamo njihove stiske, zato smo se pridružili iniciativi za odpust dolgov, ki izhajajo iz socialnih stisk naših uporabnikov, someščanov, sokrajanov.

Model odpisa dolgov še ni določen, prav tako ne skupna vsota izplačil. Vloge za odpis v Istrabenz plinih že sprejemamo. Z njihovo obravnavo bomo pričeli takoj po 31. 10. 2015, ko se izteče rok za oddajo vlog. Takrat bo določena tudi višina odpisanih dolgov posameznim upravičencem. Istrabenz plini bomo nato z vsakim upravičencem podpisali sporazum za odpust dolga, sklepanje sporazumov pa bo zaključeno najkasneje do 31. 1. 2016. .

Posamezni dolžnik Istrabenz plinov poda svojo vlogo za odpust dolgov na obrazcu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najkasneje do 31. 10. 2015. Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, bomo s posameznim dolžnikom sklenili dogovor o odpustu dolga. Na odpust dolga ne bo vplival vrstni red prejema vlog, temveč izključno izpolnjevanje pogojev za odpust.

Več informacij >>

Arhiv novic
 time 253 | cache 7200