PROSTI 2 DELOVNI MESTI "VZDRŽEVALEC PLINSKIH NAPRAV"

Družba Istrabenz plini d. o. o. iz Kopra, ena vodilnih družb v plinski dejavnosti in matična družba v mednarodni skupini Istrabenz plini, objavlja dve prosti mesti z nazivom

 "VZDRŽEVALEC PLINSKIH NAPRAV I" za eno osebo, kraj opravljanja dela je KOPER, delo poteka tudi na terenu 

IN

 "VZDRŽEVALEC PLINSKIH NAPRAV I (KONTROLOR)" za eno osebo, kraj opravljanja dela je CELJE, delo poteka tudi na terenu

"VZDRŽEVALEC PLINSKIH NAPRAV I" - KOPER

Delovno mesto je prosto po dogovoru, izbrani kandidat bo delo opravljal s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom.

Rok za prijave je 27. maj 2019. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev lahko pošljete preko zaposlitvenega portala "Moje delo" ali na e-naslov zaposlitev@istrabenzplini.si, z naslovom "Vzdrževalec KP" ali po pošti na sedež družbe, Sermin 8a, 6000 Koper, s pripisom "Vzdrževalec KP".

Pričakujemo, da izpolnjujete naslednje pogoje:

- VI/1 ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri,

- tri leta delovnih izkušenj pri podobnem delu,

- poznavanje programskih orodij na osnovni ravni,

- znanje italijanskega in angleškega jezika na osnovni ravni,

- vozniški izpit B kategorije,

- poznavanje plinske procesne tehnike, predvsem za kriogene in tehnične pline,

- poznavanje mehatronike; zadnja dva pogoja sta zeželena.

Pričakujemo, da ste:

- zanesljivi,

- odgovorni,

- sposobni delati samostojno in v skupini,

- se sposobni pisno in ustno izražati v razumljivi slovenščini.

Glavna dela in naloge so: 

- planiranje, organizacija in izvajanje vzdrževanja opreme,

- spremljanje delovanja opreme,

- priprava izvedbene dokumentacije,

- vodenje evidenc dokumentacije, opreme in rezervnih delov,

- spremljanje razvoja in tehnologije s področja, za katerega ste zadolženi,

- spremljanje in nadziranje gibanja stroškov storitev ter priprava ustrezne dokumentacije,

- organiziranje,

- izvajanje dežurstva po potrebi.

"VZDRŽEVALEC PLINSKIH NAPRAV I (KONTROLOR)" - CELJE

Delovno mesto je prosto po dogovoru, izbrani kandidat bo delo opravljal s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, z 2-mesečnim poskusnim delom.

Rok za prijave je 27. maj 2019. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev lahko pošljete preko zaposlitvenega portala "Moje delo" ali na e-naslov zaposlitev@istrabenzplini.si, z naslovom "Kontrolor" ali po pošti na sedež družbe, Sermin 8a, 6000 Koper, s pripisom "Kontrolor".

Zahtevani pogoji so:

- V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,

- tri leta delovnih izkušenj pri podobnem delu,

- vozniški izpit B kategorije,

- usposabljanje in preizkusi znanja za kontrolorje po standardih za neporušitvene preiskave materialov,

- poznavanje programskih orodij na osnovni ravni.

Glavna dela in naloge so: 

- kontrola premičnih tlačnih posod za utekočinjeni naftni plin in tehnične pline,

- kontrola stabilnih tlačnih posod za utekočinjeni naftni plin, utekočinjene pline iz zraka in enostavnih tlačnih posod, 

- kontrola cevovodov za utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin,

- kontrola varnostnih ventilov,

- pregledi merilne in preskusne opreme,

- skrb za ustreznost merilne in preskusne opreme,

- zagotavljanje nemotene oskrbe z rezervnimi deli,

- urejanje tehnične dokumentacije, vodenje evidenc, poročila, priprava obračunov,

- druge naloge pri kontroli tlačne opreme,

- izvajanje intervencijske službe, pripravljenost na domu.

Arhiv novic
 time 346 | cache 7200