NOVI SPLOŠNI POGODBENI POGOJI - OBVESTILO ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA

Objava: 13. 5. 2022

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

 

obveščamo vas, da z 20. junijem 2022 pričnejo veljati novi Splošni pogodbeni pogoji družbe Istrabenz plini d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju “Splošni pogoji”).

S sprejemom novih Splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogodbeni pogoji dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja z dne 1. 3. 2009 s spremembami.

Prenova oziroma sprejem novih Splošnih pogojev je bila nujna. V štirinajstih letih veljavnosti obstoječih Splošnih pogojev je prišlo do mnogih sprememb – od geostrateških razmer v svetu, ki vplivajo na delovanje trga z zemeljskim plinom, pravil delovanja trga zemeljskega plina na območju Republike Slovenije do izjemnega razvoja digitalizacije in s tem povezanih možnosti našega (so)delovanja.

Eden izmed ključnih razlogov za sprejem novih Splošnih pogojev pa je tudi Zakon o oskrbi s plini, ki je v veljavi od 12. januarja 2022.

Spoštovani, prosimo vas, da se natančno seznanite z vsebino Splošnih pogojev (OBJAVLJENI so v POVEZANIH DATOTEKAH). S pravočasnim informiranjem o spremembi Splošnih pogojev vam omogočamo premislek in vam zagotavljamo možnost sprejema za vas najustreznejše odločitve.

V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas hkrati obveščamo, da imate kot gospodinjski ali mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od Pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V kolikor v navedenem roku ne odstopite od Pogodbe o dobavi plina se šteje, da s spremembo Splošnih pogojev soglašate.

 

V primeru dodatnih vprašanj, smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu: plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

 

Lepo vas pozdravljamo.

Vaši Istrabenz plini

*****

Objava: 18. 5. 2022

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

prosimo, upoštevajte popravek v 2. odstavku točke 11.2. novih Splošnih pogodbenih pogojev družbe Istrabenz plini d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem - OBJAVLJENI so v POVEZANIH DATOTEKAH.

Hvala.

Arhiv novic
 time 265 | cache 7200