SKUPINA ISTRABENZ PLINI S POVEZOVANJEM PODJETIJ V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM KREPI POLOŽAJ V REGIJI

Skupina Istrabenz plini je uspešno zaključila povezovanje s slovenskim podjetjem GTG plin iz Celja, istoimenskim podjetjem na Hrvaškem ter s podjetjem Ardoks iz Maribora. Skupina je s tem okrepila svoj položaj na trgu tehničnih plinov.

Povezovanje z uspešnimi podjetji GTG plin in Ardoks, ki so specializirana za tehnične pline, za Skupino Istrabenz plini predstavlja pomembno okrepitev položaja v regiji, novo povezane družbe pa bodo s podporo in naložbami Skupine pridobile dodatne priložnosti in večji potencial za nadaljnjo rast.

»Povezovanje s podjetji GTG plin in Ardoks v Sloveniji in na Hrvaškem za nas pomeni velik korak, ki bo bistveno prispeval k nadaljnjemu razvoju Skupine Istrabenz plini. Zaključena transakcija nam vsem omogoča večjo stabilnost na trgu in priložnost za dolgoročno rast. S povezovanjem vsi sodelujoči postajamo močnejši, z izmenjavo znanj in izkušenj pa bomo skupaj lažje dosegali nove mejnike v razvoju,“ je ob tem povedal Aldo Srabotič, generalni direktor Skupine Istrabenz plini.

Skupina Istrabenz plini je med vodilnimi podjetji za oskrbo s plini in s celovitimi energetskimi rešitvami, ki je odjemalcem na voljo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Njen poslovni portfelj vključuje področja tehničnih plinov, zemeljskega plina z dejavnostjo operaterja distribucijskega sistema, utekočinjenega naftnega plina in energetskega pogodbeništva.

S podporo lastnika, italijanske Skupine SIAD, Skupina Istrabenz plini intenzivno vlaga v razvoj tehničnih plinov in učinkovitih energetskih rešitev. V letu 2020 je uspešno zaključila s prevzemom podjetja s tehničnimi plini v Bosni in Hercegovini ter pred tednom dni otvorila novo polnilnico tehničnih plinov v Srbiji.

Arhiv novic
 time 250 | cache 7200