Prosto delovno mesto Komercialni referent I

Družna Istrabenz plini d. o. o., Sermin 8a, 6000 Koper objavlja 1 (eno) prosto delovno mesto na sedežu družbe:

"KOMERCIALNI REFERENT I"

Delovno mesto je prosto po dogovoru, izbrani kandidat ali kandidatka bo opravljal/a delo s polnim delovnim časom, za določen čas, predvidoma do 15. junija 2019, zaradi nadomeščanja odsotne osebe.

Rok za prijave je 6. december 2017. Sprejemamo samo pisne prijave z lastnoročnim podpisom, življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki jih s pripisom "prijava" kandidati/kandidatke pošljejo po pošti na sedež družbe oziroma na e-naslov zaposlitev@istrabenzplini.si.

Zahtevani pogoji so:

- VI. ali V. stopnja izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri,

- računalniško znanje na zahtevnejši ravni,

- eno leto delovnih izkušenj pri podobnem delu.

Naloge obsegajo predvsem:

izstavljanje računov; obdelava plačil; izterjava neplačanih terjatev; izvajanje letnih obračunov; izdaja poračunov porabe in delitve stroškov; sodelovanje z upravniki blokov, kurilnim odborom ter zunanjimi izvajalci izterjave; prevzem podatkov za izdajo računov; kontrola, vnos in likvidacija računov dobaviteljem; sprejem reklamacij strank in odločanje o njih v okviru svojih pristojnosti; vodenje evidenc, zapisov in poročil; sprejem, oddaja, arhiviranje in posredovanje pošte ter dokumentov; druga administrativna in tajniška dela.

Izbrana oseba bo omenjene naloge opravljala samostojno. Zaželeno je poznavanje delitve stroškov za stanovanjska naselja.

Glede podrobnosti se lahko obrnete na g. Davorja Kocjančiča, T: 05 66 34 624.

Arhiv novic
 time 234 | cache 7200