Nova enota cene zemeljskega plina je EUR/kWh

Obvestilo odjemalcem zemeljskega plina

Obvestilo odjemalcem

Obveščamo vas, da se je skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16), s 1. januarjem 2017 spremenila obračunska enota zemeljskega plina na računih. Cene zemeljskega plina, omrežnine in prispevkov, ki so bile do sedaj prikazane in izražene v volumetrični enoti m3 (kubični meter), so po novem izražene v energijski enoti kWh (kilovatna ura).

Novi način obračunavanja je že razviden na računih za januar 2017. Pri tem je pomembno izpostaviti, da spremembe obračunske enote na višino cen omrežnine, zemeljskega plina in prispevkov ne vplivajo.

Merilne naprave ostajajo enake in bodo še naprej merile odjem zemeljskega plina v volumetrični enoti m3. Prav tako se ne spremeni način sporočanja mesečnega števčnega stanja. Še naprej nas o svoji porabi zemeljskega plina, prosimo obveščajte v m3.

Na računu bo v bodoče, poleg prikaza odjema v m3, prikazana še preračunana vrednost v kWh.

Način pretvorbe volumskih enot v energijske enote in način pretvorbe tarifnih postavk omrežnine je določila Agencija RS za energijo v Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/2016 z 28. 12. 2016.

 

 

Arhiv novic
 time 274 | cache 7200