S 1. oktobrom spremenjen način obračuna porabe zemeljskega plina

Obvestilo odjemalcem zemeljskega plina

Za zagotovitev racionalnega upravljanja z energijo, bo tudi na slovenskem plinovodnem omrežju s 1. oktobrom 2018 uveden enotni sistem določanja porabe zemeljskega plina s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev.

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, ŠT. 61/16) se bo, kot v drugih državah EU, tudi na slovenskih distribucijskih omrežjih zemeljskega plina za odjemna mesta, kjer operaterji ne razpolagajo s podatki o dnevnih količinah zemeljskega plina, od 1. oktobra 2018 uporabljala metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih odjemov.

Po tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu odjemnemu mestu dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina predanega zemeljskega plina za vsak dan posebej določena v odvisnosti od temperature, vrste odjemalca, dneva v tednu in sezone. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin niso predvidene. Pri določitvi mesečne količine zemeljskega plina se bo, kot doslej, še naprej upoštevalo tudi vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju.

Več informacij o metodologiji je na razpolago na spletni strani www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz.

Za druge informacije smo vam na voljo v Istrabenz plinih na info@istrabenzplini.si ali nas pokličite na 080 12 28.

O nadaljnjem poteku nadgradnje, boste odjemalci dodatno obveščeni v prihodnjih mesecih.

 

Arhiv novic
 time 244 | cache 7200