Podpisana koncesijska pogodba za distribucijo zemeljskega plina med Mestno Občino Koper in Istrabenz plini

Koper, 31.07.2007 - Župan Mestne občine Koper, gospod Boris Popovič in predsednik uprave družbe Istrabenz plini, d.o.o., gospod Zorko A. Cerkvenik, sta podpisala Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za področje MOK.

Namen in skupni cilj pogodbenih partnerjev je zagotovitev dolgoročne, kakovostne in zanesljive ter ekonomsko smotrne oskrbe z zemeljskim plinom odjemalcem v Mestni občini Koper.

Ocenjena vrednost investicijskih vlaganj znaša približno 15 milijonov evrov, s pogodbo določena koncesijska doba pa 35 let.

Istrabenz plini bodo z izdelavo tehnične dokumentacije za prenosno omrežje, skladno z razpisno dokumentacijo, začeli nemudoma. Predvidena je fazna izgradnja in postopno pridobivanje lokacijskih oziroma gradbenih dovoljenj.

Uvedba novega energenta prinaša nov pospešek razvoju gospodarstva na Obali in gospodinjstvom v bodoče nudi možnost uporabe ekološko najsprejemljivejšega energenta.

"V Mestni občini Koper smo izredno zadovoljni, da smo po dolgotrajnem postopku končno podpisali koncesijsko pogodbo", je ob podpisu pogodbe dejal župan Boris Popovič.

Zorko A. Cerkvenik, predsednik uprave Istrabenz plinov je podpis komentiral: "Plinifikacija področja Mestne občine Koper s podpisom koncesijske pogodbe postaja ena prednostnih nalog in največjih investicij podjetja, ki ga vodim. In to v lokalnem okolju, ki mu Istrabenz plini pripadamo."

uprava družbe                                                                                       Mestna občina Koper

Istrabenz plini, d.o.o.

 

Za dodatne informacije:
Istrabenz plini, d.o.o.
tajništvo uprave Sermin 8a, 6000 Koper, Slovenija
do 15.30 tel. (00386) 05 / 66 34 600
Mestna občina Koper
Odnosi z javnostmi
05 / 6646-220
Arhiv novic
 time 273 | cache 7200