SPREMEMBA CENE ZEMELJSKEGA PLINA S 1. SEPTEMBROM 2022

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

obveščamo vas, da je splošni cenik, skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/2022), ki velja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, ločen za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce. Nove cene zemeljskega plina so skladne tudi z Uredbo, ki določa najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina.

SPLOŠNI CENIK ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA od 1. 9. 2022 do spremembe - z znižano davčno stopnjo 9,5 %

Gospodinjski in skupni gospodinjski odjemalci

Cena brez DDV: 0,07300 EUR/kWh 

Cena z 9,5 % DDV: 0,07994 EUR/kWh 

Osnovne socialne službe in mali poslovni odjemalci

Cena brez DDV: 0,07900 EUR/kWh 

Cena z 9,5 % DDV: 0,08651 EUR/kWh 

Vse cene zemeljskega plina veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vsebujejo trošarine za zemeljski plin, CO₂ takse, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov uporabe distribucijskega omrežja in morebitnih drugih s strani države predpisanih dajatev, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Vse v tem odstavku navedene obvezne dajatve bremenijo odjemalca.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Trošarina

Cena brez DDV: 0,00086 EUR/kWh 

Cena z 9,5 % DDV: 0,00094 EUR/kWh 

Ekološka CO₂ taksa

Cena brez DDV: 0,00315 EUR/kWh 

Cena z 9,5 % DDV: 0,00345 EUR/kWh

Prispevek za OVE in SPTE

Cena brez DDV: 0,00099 EUR/kWh 

Cena z 9,5 % DDV: 0,00108 EUR/kWh 

Omrežnino obračuna operater distribucijskega sistema po veljavnem ceniku.

CENIKA STA OBJAVLJENA na povezavi https://www.istrabenzplini.si/sl/products.cp2?cid=5010880B-8742-54E9-2296-4A0CC7B9903C&linkid=product

*****

V Istrabenz plinih se zavedamo, da je informacija o spremembi cene za vas pomembna in lahko vpliva na vašo odločitev o izbiri dobavitelja.

V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas tako obveščamo, da imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenega cenika brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

V Istrabenz plinih se ves čas trudimo, da v danih okoliščinah v največji meri poskrbimo za interese odjemalcev ter ponujamo čim višjo kakovost in raznolikost dodatnih storitev.

Za morebitne dodatne informacije o veljavnih tarifah, vrstah in cenah dodatnih storitev, stroških vzdrževanja in v zvezi s splošnimi pogodbenimi pogoji, smo vam na voljo tudi na telefonski številki za podporo odjemalcem 080 1228, od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00, ali po elektronski pošti na naslov plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

ali pisno po pošti na naslov Istrabenz plini d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper ali osebno na sedežu dobavitelja po predhodnem dogovoru.

 

Lepo vas pozdravljamo.

Vaši Istrabenz plini

Arhiv novic
 time 249 | cache 7200