Direktne obremenitve SEPA

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavnajo z uporabo direktnih obremenitev ob prehodu na novo storitev ni potrebno storiti ničesar.

Koper, 23. 10. 2012

OBVESTILO O PREHODU NA NOVO STORITEV DIREKTNIH OBREMENITEV SEPA (SDD)

Z mesecem oktobrom v Istrabenz plinih prehajamo na izvajanje SEPA direktnih obremenitev.

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Vzrok za prehod je ukinitev Zbirnega centra oz. obstoječe sheme, na podlagi katere so se do sedaj izvajale direktne bremenitve. Zbirni center se ukinja s 1. 1. 2013. Do tega datuma moramo vsi prejemniki plačil po direktnih obremenitvah preiti na nov sistem SEPA direktnih obremenitev.

Poglavitna novost za plačnike obveznosti je ta, da soglasja za direktne obremenitve po novem sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila in ne več vaša banka kot do sedaj.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavate z uporabo direktnih obremenitev ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil, ki smo v tem primeru Istrabenz plini d.o.o..

V kolikor pa boste po 22. 10. 2012 želeli urediti novo direktno obremenitev ali spremeniti obstoječo, boste to storili pri nas.

Za urejanje direktne obremenitve je potrebno izpolniti zahtevek, ki se nahaja na naši spletni strani, pod:

· PRODUKTI IN STORITVE/UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN/Plin za ogrevanje/Cenik/ Zahtevek_soglasje SDD_IBP

· PRODUKTI IN STORITVE/ZEMELJSKI PLIN/Cene in prodajni pogoji/Zahtevek_soglasje SDD_IBP

ter ga posredovati na naš naslov. Zahtevek za soglasje za direktno obremenitev lahko dobite tudi na vseh naših enotah (Koper, Celje, Maribor, Novo mesto, Ljubljana). Prav tako nas za prejem zahtevka lahko pokličete na tel. številko 080 12 28 oz. nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

Po prejemu, z vaše strani pravilno izpolnjenega zahtevka, vam bomo na naslov, ki ste ga navedli, v podpis posredovali soglasje za izvajanje direktne obremenitve. Šele po prejemu z vaše strani podpisanega soglasja bomo soglasje tudi aktivirali.

Direktne obremenitve se bodo tudi v prihodnje izvajale 18. dne v mesecu.

Za izvajanje SDD storitev, ki jih bomo izvajali od 19. 11. 2012 dalje, veljajo splošni pogoji s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.

Prednost uporabe SEPA direktnih obremenitev je v tem, da skrb za pravočasno poravnavo vaših obveznosti lahko prepustite banki oz. hranilnici, saj ta na dogovorjeni dan po nalogu prejemnika plačila (Istrabenz plini d.o.o.) bremeni vaš transakcijski račun in poravna vašo obveznost prejemniku plačila.

Vaša banka oz. hranilnica izvrši SDD v skladu s prejetimi plačilnimi nalogi za SDD, ki jih pošlje prejemnik plačila.

SDD se izvajajo v okviru kritja na vašem transakcijskem računu.

Za izvrševanje SDD plačate svoji banki oz. hranilnici nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke oz. hranilnice.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na:

· brezplačni telefonski številki: 080 12 28

· elektronskem naslovu: plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

Arhiv novic
 time 286 | cache 7200