Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije

Obvestilo kupcem

Obveščamo svoje kupce, da se na osnovi izdanega Akta o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor električni energiji v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije z dne 30. 5. 2014 (UL RS št. 38/2014) s strani Agencije za energijo, z dne 1. 6. 2014 spremenijo cene energentov in sicer v višini prispevka: 0,0255 eur/kg za utekočinjen naftni plin ter 0,00472 eur/Sm3 za zemeljski plin.

Arhiv novic
 time 260 | cache 7200