PROSTO DELOVNO MESTO "VODJA POSLOVNE ENOTE"

Družba Istrabenz plini d. o. o. iz Kopra, ena vodilnih družb v plinski dejavnosti in matična družba v mednarodni skupini Istrabenz plini, objavlja prosto mesto z nazivom

"VODJA POSLOVNE ENOTE"

za eno osebo, kraj opravljanja dela je Koper, na sedežu Poslovne enote zahodna Slovenija.

 

Delovno mesto je prosto po dogovoru, izbrani kandidat bo delo opravljal s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Rok za prijave je 7. oktober 2018. Prijave z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazili o izpolnjevanju pogojev lahko pošljete preko zaposlitvenega portala "Moje delo" ali na e-naslov zaposlitev@istrabenzplini.si, z naslovom "Vodja PE" ali po pošti na sedež družbe, Sermin 8a, 6000 Koper, s pripisom "Vodja PE".

Pričakujemo, da izpolnjujete naslednje pogoje:

- VII. stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri,

- pet let delovnih izkušenj pri podobnem delu,

- poznavanje programskih orodij na zahtevnejši ravni,

- znanje angleškega jezika na zahtevnejši ravni,

- vozniški izpit B kategorije.

Pričakujemo, da:

- ste dober organizator,

- ste zanesljivi,

- ste odgovorni,

- ste povezovalni,

- delate dobro samostojno in v skupini,

- da se pisno in ustno izražate v jasni slovenščini,

- ste nekaznovani.

Glavna dela in naloge so: 

- vodi, organizira in nadzira funkcije in delovne procese znotraj poslovne enote,

- skrbi za usklajenost delovanja enote znotraj poslovne enote,

- zagotavlja realizacijo planskih obveznosti poslovne enote,

- spremlja razvoj na področju plinov ter predlaga tehnične in prodajne rešitve,

- skladno z navodili člana uprave za trženje, samostojno izvaja komercialne aktivnosti, predvsem pa planira, vodi, koordinira in nadzoruje prodajo v poslovni enoti,

- skladno z navodili vodje razvojno tehničnega sektorja, skrbi za organizacijo, koordinacijo in izvajanje aktivnosti s področja tehnike,

- skrbi za koordinacijo in izvajanje drugih nalog po navodilih drugih strokovnih služb družbe,

- pristojen je za izpolnitev nalog na podlagi sklepov uprave.

Arhiv novic
 time 294 | cache 7200