Donacija Mladinskemu zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič

Istrabenz plini smo, ob 60. obletnici Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega Križa Slovenije na Debelem rtiču, podarili 10.000 EUR donacije za obnovo mladinskih domov.   V Istrabenz plinih verjamemo, da je usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe dokaz našega uspeha. V tem duhu smo izvedli projekt energetske sanacije Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS na Debelem rtiču, kjer bomo dosegli energijske, okoljske in ekonomske prihranke.

V našem poslovnem razmišljanju je podpora družbenega okolja trajni element, ki ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi. S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte, prednost pa dajemo sodelovanju pri dolgoročnih projektih, ki lahko pripomorejo h kakovostnejšemu življenju čim večjega števila ljudi.

Donacija, ki jo namenjamo Mladinskemu zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, pomeni zgolj udejanjanje našega poslanstva.

Predsednik uprave Istrabenz plinov, mag. Dario Šik pri predaji donacije na Debelem rtiču, 12. junija 2016

Arhiv novic
 time 265 | cache 7200