Istrabenz plini podpisali pogodbo o odkupu občinskega deleža v Plinarni Maribor

Maribor, Koper – 28. novembra 2006 – Družba Istrabenz plini, d.o.o., je z Mestno Občino Maribor danes na osnovi prijave na javni razpis sklenila pogodbo o nakupu 112.179 delnic, ki predstavljajo 34,09-odstotni lastniški delež družbe Plinarna Maribor, d.d. Kupnina znaša 2.412 milijonov tolarjev in predstavlja najboljšo ponudbo, prispelo kot odgovor na javni razpis za prodajo občinskega deleža Plinarne Maribor.

Istrabenz plini so pred sklenitvijo omenjene pogodbe že imeli v lasti večinski, 54,07-odstotni delež kapitala Plinarne Maribor, d.d. 

Plinarna Maribor na osnovi koncesijskih pogodb z zemeljskim plinom oskrbuje Mestno Občino Maribor ter občine Ruše, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi in Šentilj. Poleg tega trži tudi utekočinjeni naftni plin in opravlja storitve, vezane na trženje navedenih produktov.

Skupina Istrabenz plini, ki poleg krovne družbe Istrabenz plini, d.o.o., vključuje še Plinarno Maribor, d.d., dve družbi na Hrvaškem, in sicer Montkemijo Bakar, d.o.o., in Disuplin Porto Re v Kraljevici; ter družbi Istrabenz plini Beograd, d.o.o., in Istrabenz plini Sarajevo, d.o.o., je vodilna gospodarska skupina na področju trženja plinov v Sloveniji. V letu 2006 bo skupina realizirala cca 18,25 milijard tolarjev (76 milijonov evrov) celotnega prihodka. Na področju distribucije zemeljskega plina pa dosega v Sloveniji 21-odstotni tržni delež.

Z nakupom dodatnega deleža v Plinarni Maribor Istrabenz plini konsolidirajo lastništvo nad družbami, ki posedujejo specifična znanja in izkušnje s področja izbranih produktov in storitev ter s tem zaokrožujejo svojo ponudbo. Skladno z na skupščini družbe sprejetim Strateškim poslovnim načrtom bo Skupina Istrabenz plini na ciljnih trgih vodila enotno razvojno in tržno politiko zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina. Na področju tehničnih plinov bo Skupina nadaljevala z razvojem v smeri povečevanja tržnega deleža in izgradnje ustreznih kapacitet za proizvodnjo tehničnih plinov v Sloveniji in sosednjih ciljnih trgih.

 

Za dodatne informacije:

Istrabenz plini, d.o.o.
tajništvo uprave
Sermin 8a, 6000 Koper, Slovenija
tel. (00 386) 05/663-4600

Arhiv novic
 time 250 | cache 7200