Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

  • Zadovoljiti potrebe porabnikov plinov in storitev na varen, zanesljiv in tehnološko najsodobnejši način.

Vizija

  • Postati in ostati vodilna družba v plinski dejavnosti v Sloveniji in širiti poslovanje v tujino.

Osnovne vrednote 

  • Razvoj – izdelkov, storitev, programov in funkcij
  • Znanje – vseh zaposlenih, vsak specialist na svojem področju
  • ZVOK -  Zdravje, Varnost, Okolje, Kakovost – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 22000
  • Stroškovna učinkovitost – na vseh področjih

 

 time 327 | cache 7200