Certifikati in licence

Kakovost je skupen cilj vseh zaposlenih v družbi Istrabenz plini. Smo prvo slovensko plinsko podjetje, ki je uvedlo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001 in sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda ISO 45001.

Certifikati

Kljub dejstvu, da Istrabenz plini ne sodi med podjetja, ki pomenijo veliko obremenitev za okolje in dejstvu, da vsa leta našega delovanja posvečamo izjemno pozornost Varstvu in zdravju pri delu, nas je lastna obveza k nenehnemu izboljševanju, zavedanje pomembnosti varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa predvsem želja po dodatnem zaupanju kupcev, spodbudila k nadgradnji sistema kakovosti in vpeljavi sistema ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO 14001 in sistema varnosti in zdravja pri delu skladno s standardom ISO 45001. Oba sistema smo vpeljali v skupni sistem vodenja v skladu s standardom ISO 9001 v letu 2004 in ju brez prekinitve vzdržujemo še danes.

Pri Slovenski Akreditaciji (SA) smo akreditirani kot kontrolni organ za kontrolo tlačne opreme, za kar smo 23. 9. 2008 prejeli akreditacijsko listino o izpolnjevanju zahtev standarda ISO/IEC 17020:2012.

Dovoljenja s področja medicinskih plinov

S področja medicinskih plinov, ki ga ureja Zakon o zdravilih, smo imetniki naslednjih dovoljenj, ki jih izdaja Javna Agencija Republike Slovenije za zdravila in zdravstvene pripomočke:

  • dovoljenje za promet z zdravili (od maja 2011)
  • dovoljenje za izdelavo zdravil (od septembra 2013)
 time 335 | cache 7200