Osebna izkaznica

Družba: ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d. o. o.

Krajše ime družbe: ISTRABENZ PLINI d. o. o.

Sedež: Bertoki, Sermin 8A, 6000 KOPER

Elektronski naslov: info@istrabenzplini.si

Matična številka: 5419263

Davčna številka: SI89356179

Številka vpisa v sodni register: 1/01530/00

Datum vpisa v sodni register: 6. 11. 1990

Najpomembnejša dejavnost: 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov

Osnovni kapital družbe: 10.000.000,00 EUR

Matična družba: SIAD SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.p.A., Bergamo - Italija

Udeležba matične družbe v kapitalu: 100 %

Število zaposlenih (31. 12. 2020): 135 v družbi, 295 v Skupini Istrabenz plini

Poslovodstvo: mag. Aldo Srabotič, generalni direktor

                          mag. Tanja Petrinja Petelin, finančna direktorica

                          mag. Matjaž Avsec, prokurist

 time 317 | cache 7200