Zgodovina družbe

Zgodovina družbe

Naši mejniki

Širitev se kot temeljna strategija v plinski dejavnosti družbe Istrabenz uspešno izpolnjuje že več kot pol stoletja.

 • 1952 se je začel Istrabenz ukvarjati s plinsko dejavnostjo in ustanovljena je bila enota Plini. Začetek družbe je zaznamovalo trgovanje z gospodinjskim plinom.
 • 1953 je pri sedežu podjetja v Kopru zraslo novo skladišče za pline.
 • 1982 je na Serminu začela v novih industrijskih objektih delovati polnilnica utekočinjenega naftnega plina in ogljikovega dioksida in prodaja plinov se je že v prvem letu podvojila.
 • 1990 je bilo pomembno leto: 6. novembra je bila ustanovljena družba Istragas, d.o.o., podjetje za naftne in tehnične pline. 7. decembra je v Istragas vstopil strateški partner, družba SIAD iz Bergama, ki je s pogodbo odkupil 49 odstotni delež.
 • 1992 je začel delovati laboratorij s plinskim kromatografom in analizatorji plina za specialne pline in mešanice.
 • 1993 je bila projektirana polnilnica utekočinjenega naftnega plina v Novem mestu.
 • 1994 je družba odkupila objekt in dejavnost Tehničnih plinov novomeške Novotehne in ustanovila poslovno enoto v Novem mestu in v kasneje tudi v Mariboru.
 • 1995 je začela v Novem mestu obratovati nova polnilnica utekočinjenega naftnega plina, družbi Istragas je bil podeljen certifikat ISO 9001.
 • 1996 je Istragas odprl poslovno enoto v Ljubljani in postal član v evropskem združenju plinarjev EIGA. Tega leta ustanovijo gospodarsko interesno združenje utekočinjenega naftnega plina (GIZ UNP) s sedežem v prostorih Istragasa Koper.
 • 1997 se je gradil lasten distribucijski center za naftne in tehnične pline v Mariboru.
 • 1998 je družba odkupila večinski lastniški delež v Celjskih plinih in zgradila veliko plinsko postajo v Savi Tires, Kranj. GIZ UNP je postal član evropskega združenja AEGPL.
 • 1999 je družba odkupila večinski lastniški delež v Europlinu Trbovlje in zgradila veliko plinsko postajo v Črnomlju.
 • 2000 je Istragas odkupil večinski lastniški delež v Plinarni Maribor.
 • 2001 je bilo prelomno leto: družba si je pripojila Celjske pline in Europlin ter se preimenovala v Istrabenz plini. Dogodek je bil nadgrajen z izgradnjo najsodobnejše polnilnice tehničnih plinov v Celju.
 • 2002 je bila podpisana koncesijska pogodba in odkup mreže zemeljskega plina v mestni občini Novo mesto.
 • 2003 je bila s Savo Tires sklenjena 15 letna pogodba za proizvodnjo dušika on site.
 • 2004 je družba Istrabenz plini vstopila na hrvaško tržišče z Montkemijo in Disuplinom Porto Re. 15. aprila je bila imenovana tričlanska uprava Skupine Istrabenz plini. Družba je pridobila okoljski certifikat ISO 14001 in certifikat sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.
 • 2005 je pričela delovati proizvodnja dušika (on site naprava) v družbi SAVA Tires; Uvedena je bila nova organizacija družbe in akt o plačah; Istrabenz plini smo bili na prvem mestu po letni količinski prodaji UNP-ja v Sloveniji
 • 2006 Ustanovljeni sta bili družbi ISTRABENZ PLINI d.o.o. Beograd in ISTRABENZ PLINI d.o.o. Sarajevo; sklenili smo pogodbo za plinifikacijo Litije in odkupili 34,07 odstotni delež v Plinarni Maribor
 • 2007 Prevzeta je bila družba Plin Komerc iz Tešnja v BiH
 • 2008 Zagnana je bila on-site naprava VPSA v Ursi Novo Mesto; Istrabenz plini so postali 100% lastnik družbe Plinarna Maribor in pričet je bil projekt optimizacije poslovanja obeh družb na slovenskem trgu
 • 2009 Pripojitev družb Plin komerc Tešanj in Istrabenz plini Sarajevo; preimenovanje družbe Montkemija v ISTRABENZ PLINI Bakar; uvedba blagovne znamke PLINDOM
 • 2010 NAGRADA Gospodarske zbornice Slovenije Zorku A. Cerkveniku za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2009; uvajanje nove storitve PLIN NA DOM; praznovanje 20-letnice družbe ISTRABENZ PLINI
 • 2011 Odlok Mestne občine Maribor o sodni poravnavi in veljavnosti koncesije za ZP v Mariboru do leta 2027; podpis aneksa h koncesijski pogodbi ZP Litija s kogeneracijami za Osnovno šolo in Socialno varstveni center Litija
 • 2012 Podpis pogodb z Mestno občino Maribor za najem plinovoda ZP in za podaljšanje koncesije za ZP do 30. 11. 2027; vstop GEN-I na slovensko tržišče prodaje ZP; podpis prvih pogodb za nov prodajni program v razvojni fazi - kogeneracije (heat&power)

 

ZBORNIK - 20 LETNICA (PDF)

ZBORNIK_15 LETNICA

 time 332 | cache 7200