O podjetju

Istrabenz Plini - O podjetju

Istrabenz plini smo edina slovenska družba, ki ponuja celovito rešitev v povezavi s plini za uporabo v industrijskih procesih ali v gospodinjstvu.  S plinom in sodobnimi plinskimi tehnologijami oskrbujemo največje gospodarske družbe, bolnišnice, domove in druga mesta, kjer plin lahko prispeva h kakovostnejšemu življenju. Vsakdo, ki potrebuje zanesljivo, učinkovito in gospodarno energetsko ali tehnično rešitev, bo v nas našel pravega partnerja.

Naj gre za dostavo jeklenk, postavitev zahtevne plinske postaje ali uvedbo plinske tehnologije v proizvodni proces, v Istrabenz plinih smo vedno pripravljeni in poskrbimo, da je naša storitev pravočasna, kakovostna in celovita. Načrtujemo, pripravimo dokumentacijo, dobavimo, vzdržujemo in svetujemo pri odločanju in pri uporabi plina. Za vsak izziv najdemo rešitev po meri, ki prispeva k večjemu udobju, večji produktivnosti, bolj kakovostnim izdelkom, in varovanju okolja.

Z utekočinjenim naftnim plinom oskrbujemo skoraj vsakega drugega porabnika v Sloveniji. S svojimi mednarodnimi povezavami smo vodilni ponudnik tehničnih plinov in aplikativnih tehnologij, obvladujemo pa tudi pomemben delež trga v distribuciji zemeljskega plina.

Smo aktivni člani najpomembnejših evropskih in domačih strokovnih združenj:

  • Evropskega združenja za tehnične pline EIGA (European Industrial Gases Association),
  • Evropskega združenja za utekočinjen naftni plin AEGPL (European Liquefied Petroleum Gas Association ) iz Pariza,
  • Slovenskega gospodarskega interesnega združenja za utekočinjene naftne in tehnične pline GIZ UNP
  • Gospodarskega interesnega združenja za zemeljski plin GIZ DZP
  • Gospodarskega interesnega združenja za tehnične pline GIZ TP

S temi povezavami našim poslovnim partnerjem zagotavljamo vedno kakovostne in napredne storitve, saj imamo takojšen dostop do novih znanj in reden stik z aktualnim razvojem plinske dejavnosti.

SKUPINA ISTRABENZ PLINI

Skupina Istrabenz plini je med vodilnimi podjetji za oskrbo s plini in s celovitimi energetskimi rešitvami, ki je odjemalcem na voljo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Naš poslovni portfelj vključuje področja tehničnih plinov, zemeljskega plina z dejavnostjo operaterja distribucijskega sistema, utekočinjenega naftnega plina in energetskega pogodbeništva.

Skupina Istrabenz plini združuje sledeče družbe: 

ISTRABENZ PLINI  - od leta 1952

s sedežem družbe v Kopru in distribucijskimi centri v Celju, Novem mestu, Ljubljani in Mariboru

Istrabenz plini d. o. o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper - Slovenija

 

PLINARNA MARIBOR - od leta 1869

Plinarna Maribor d. o. o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor - Slovenija

 

ISTRABENZ PLINI BAKAR - od leta 1962

Istrabenz plini d.o.o. Bakar, Pritanište Podbok 3, 51222 Bakar, Republika Hrvaška

 

ISTRABENZ PLINI BEOGRAD - od leta 2006

Istrabenz plini d.o.o. Beograd, Despota Stefana 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

 

ISTRABENZ PLINI BREZA - od leta 2006

Istrabenz plini d.o.o. Breza, Potkraj bb, 71370 Breza, Bosna in Hercegovina


 

Informacije:

+386 5 663 46 00

info@istrabenzplini.si


 

 time 330 | cache 7200