Ali mi lahko zagotovite varno uporabo utekočinjenega naftnega plina in redno vzdrževanje?

Celotna vgradnja naprav in instalacije poteka strokovno, izvajajo jo pooblaščeni strokovnjaki. Ob najemu plinskega plinohrama vam zagotavljamo redno in brezplačno vzdrževanje ter preglede ustreznosti vseh naprav po predpisih in zakonih. Ob rednem vzdrževanju in pravilni uporabi je zagotovljena tudi varnost celotnega objekta.

 time 239 | cache 7200