Kakšno dokumentacijo potrebujem?

Fizične osebe morajo za postavitev plinohrama dostaviti dobavitelju - družbi Istrabenz plini - lokacijsko informacijo, ki jo pridobijo na občini, kjer je postavljen plinohram. Pogoji postavitve so navedeni na lokacijski informaciji ali v gradbenem dovoljenju, če gre za novogradnjo.

 time 512 | cache 7200