Plini za lasersko varjenje

Plini se uporabljajo za naslednje namene

Procesni plin

Nudi optimalno spajanje laserske energije v materialu (in tako oblikuje kapilaro s stabilno plazmo) ter prepreči učinek plazemske zaščite.Vedno je usmerjen proti točki vpadanja laserskega snopa. Težnja po oblikovanju plazme v plinu je določena z molekulsko maso (premajhna molekulska masa plina omogoča ponovno povezanost med kovinskimi ioni in plazemskimi elektroni in tako zmanjšuje svojo gostoto), toplotno prevodnostjo (visoka vrednost zmanjša temperaturo plazme in tudi gostoto) in možnostjo ionizacije (povečana vrednost zmanjšuje količino plazme, ki se je oblikovala neposredno zaradi interakcije plina z laserskim snopom).

Helij je plin z najmanjšo molekulsko maso, največjo toplotno prevodnostjo in največjo energijo ionizacije in je torej najprimernejši plin za odpravljanje oblikovanja plazme. Če želite zmanjšati stroške delovanja, vam svetujemo uporabo mešanic Helistar.Uporaba mešanic Stargon Ar-CO2 zmanjšuje prodor in povečuje var.

Zaščitni plin

Ta plin ščiti topljivo kopel pred oksidacijo in nadzoruje metalurške učinke, njegov namen je torej podoben klasičnim procesom varjenja.

Podporni plin

Tudi namen podpornega plina je podoben procesom klasičnega varjenja.

Plini za lasersko varjenje

CO2-vir Nd-YAG Laser
Procesni in podporni plini Zašćitni plin Procesni in podporni plini Zašćitni plin
ogljična jekla in Al Cr-Mn Argon 5.0
Helij 4.8
Helistar HE-30
Helistar HE-50
Stargon O-8
Stargon C-18
Argon 5.0
CO2
nerjavna jekla AISI 300 Hidrostar H-5
Hidrostar H-10
Argon 5.0
Helistar HE-30
Helistar HE-50
Helij 4.8
Dušik 5.0 laser
Argon 5.0
Hidrostar H-5
Hidrostar H-10
Dušik 5.0 Laser
Argon 5.0
Dušik 5.0 Laser
Hidrostar H-5
Hidrostar H-5-N
nerjavna jekla duplex Dušik 5.0 laser
mix Argon/Dušik
mix Helij/Dušik
Dušik 5.0 laser Dušik 5.0 Laser Dušik 5.0 Laser
nerjavna jekla serie 400-500 Argon 5.0
Helistar HE-30
Helistar HE-50
Helij 4.8
Argon 5.0 Argon 5.0 Argon 5.0
zlitine iz aluminija Helistar HE-30
Helistar HE-50
Helistar HE-70
helij 4.8
Argon 5.0
Helij 4.8
Helij 4.8
Argon 5.0
Helistar HE-70
Argon 5.0
Helij 4.8

Ročno varjenje
Avtomatsko in ročno varjenje
 time 354 | cache 7200