Kemična in petrokemična industrija

Petrokemična

S strokovnim znanjem in z izkušnjami s področja industrijskega plina ter svojih proizvodov podjetje ISTRABENZ PLINI sodeluje s strankami iz kemijske IN PETROKEMIJSKE industrije in jim pomaga pri zmanjševanju stroškov, izboljševanju produktivnosti ter izpolnjevanju okoljskih ciljev.

Podjetje ISTRABENZ PLINI nudi celoten obseg plinov za kemijsko IN PETROKEMIJSKO predelovalno industrijo, kar vključuje kisik, vodik, dušik, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, mešanice sintetičnih plinov ter specialne pline za kalibracijo in nadzor. Poleg zanesljive oskrbe pa se tehnologija aplikacij podjetja ISTRABENZ PLINI uporablja tudi za izboljševanje proizvodnje velikega števila kemikalij, od akrilne kisline do vinilklorida. Farmacevtska podjetja so prav tako velike stranke podjetja ISTRABENZ PLINI, s celotnim obsegom industrijskih plinov, oskrbovalnih sistemov in tehnologije.

Ena največjih prednosti podjetja ISTRABENZ PLINI  je samostojno ali preko partnerjev  sodelovanje s proizvajalci kemikalij in skupno razvijanje novih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti procesa ter zmanjšanje proizvodnih stroškov na podlagi izkušenj pri izgorevanju, mešanju plina in tekočine ter nadzorovanih atmosferah.

 

Kontakt:

Andrej Dežjot
vodja sektorja Aplikativne tehnologije
Andrej.Dezjot@istrabenzplini.si
Tel.: 05 66 34 633

 time 344 | cache 7200