Plini za plamenski razrez

Osnovni gorljivi plini, ki jih uporabljamo za plamenski razrez so Acetilen, Zemeljski plin (Metan) in Propan.

  • Acetilen (C2H2). Acetilen im ato lastnost, da v primarnem plamenu sprošča veliko količina toplote, v sekundarnem plamenu pa majhno količino toplote. Gre za plin z najvišjo temperatura plamena in je zato odlična izbira za varjenje in razrez jekla in njegovih zlitin debeline do 5 cm.

  • Zemeljski plin - Metan - CH4). Distribucija tega plina poteka po cevovodih pri nizkih tlakih (omrežje za zemeljski plin). Strošek plina je sicer nižji od osatlih plinov, ker pa so časi za ogrevanje višji, je le delno primeren za plamenski razrez.

  • Propan (C3H8). Temperatura plamena mešanice kisik-propan je nižja od temperature plamena acetilena. Primarni plamen oddaja malo toplote v primerjavi z acetilenom, kar podaljuje čas predgretja. Ker pa se toplota boljše prenaša, je taka mešanica bolj uporabna v primerih debelih pločevin in tam, kjer kvaliteta razreza ni zelo pomembna.

 

 time 328 | cache 7200