Sponzorstva in donacije

V družbi Istrabenz plini sponzorska in donatorska sredstva namenjamo lokalnim skupnostim, športnim in humanitarnim organizacijam v okoljih, kjer delujemo in kjer z namenom porabe teh sredstev udejanjamo svoje poslanstvo.

Z lokalnim okoljem tako ustvarjamo partnerski odnos, ki je osnova dolgotrajnega razvoja tako nas, kot celotne družbene skupnosti. Eno najpomembnejših dolgoročnih sodelovanj je generalno sponzorstvo Rokometnega kluba Izola.

Struktura sponzorstev in donacij družbe Istrabenz plini v letu 2012

Vrednost v EUR

Delež v %

Športne dejavnosti

43.667

84

Lokalne in nacionalne skupnosti

5.161

10

Humanitarne dejavnosti

70

 

Kulturne dejavnosti

2.958

6

Skupaj

51.855

100


 time 504 | cache 7200