Plini in mešanice za petrokemijsko industrijo

Plini in mešanice za petrokemijsko industrijo

Za laboratorijsko analizo ali pa za nadzor procesov v petrokemični industriji ISTRABENZ PLINI nudimo izbor plinov in mešanic, ki jih potrebujete za instrumente oz. potrebe nadzora procesov. Ti plini so na voljo v širokem izboru jeklenk.

 

Čisti plini

Nekateri plini/stopnje, ki se pogosto uporabljajo na trgu petrokemične industrije, vsebujejo:

  • zelo suh in ničelni zrak
  • ničelni in ICP argon,
  • ničelni in UHP helij,
  • ničelni in UHP vodik,
  • ničelni in UHP dušik.

Mešanice plinov

Nekatere izmed mešanic, ki se pogosto uporabljajo na trgu petrokemične industrije, vsebujejo:

  • enostavne mešanice , kot sta O2 in N2, za optimizacijo peči;
  • zelo natančne mešanice za optimizacijo masnega ravnotežja pri razgrajevalnikih etilena;
  • kompleksne mešanice za doseganje čistosti končnih proizvodov, kot so etilen, propilen, propan, 1.3-butadien, izopren, n-pentan, MTBE, benzen in toluen;
  • rafinirane mešanice ali mešanice plinov z žveplom, z vodikom bogate mešanice plinov, s ogljikovodiki bogate mešanice plinov ter z olefinom bogate mešanice plinov;
  • mešanice za monitoring čistosti in varnosti delovnega okolja.
 time 372 | cache 7200