Vzdrževanje avtoplina

Vzdrževanje plinskih naprav in plinske napeljave v vozilih lahko izvajajo samo pooblaščene osebe in podjetja.

 time 387 | cache 7200