Omrežnina

Cenik stroška za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik

ODJEMNA SKUPINA

FIKSNI DEL (na mesec)

VARIABILNI DEL

CDKi

Zakupljena zmogljivost

[kWh/leto]

Pavšal

(CFPi)

[EUR]

Cena moči

(CFMi)

[EUR/kW]

 

Cena zmogljivosti

(CFZi)

[EUR/(kWh/dan)]

Cena porabe

(CVPi)

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2.000

1,90000

0,01709

CDK2

2.001 – 5.000

1,90000

0,01709

CDK3

5.001 – 15.000

4,65000

0,01140

CDK4

15.001 – 25.000

4,65000

0,01140

CDK5

25.001 – 50.000

7,75000

0,01059

CDK6

50.001 – 100.000

 0,00000

0,52400

0,00678

CDK7

100.001 – 300.000

 0,00000

0,52400

0,00678

CDK8

300.001 – 800.000

 0,00000

0,52400

0,00678

CDK9

800.001 – 1.300.000

 0,00000

0,52400

0,00000

0,00678

CDK10

1.300.001 – 2.000.000

0,06410

0,00485

CDK11

2.000.001 - 6.000.000

0,06410

0,00485

CDK12

6.000.001 – 10.000.000

0,06410

0,00485

CDK13

10.000.001 – 50.000.000

0,06410

0,00308

CDK14

50.000.001 – 150.000.000

0,06410

0,00152

CDK15

Nad 150.000.000

0,06410

0,00152


Cene omrežnine za distribucijo zemeljskega plina so določene v skladu z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik (Ur. list RS, št. 86/2018, z dne 30.12. 2018) ter Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. list RS, št. 21/2018, z dne 30. 3. 2018). Na cene stroška za distribucijo se obračuna 22 % DDV.

Cene veljajo od 1. 1. 2019.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. list RS, št. 96/2014) obračunava operater distribucijskega sistema tudi prispevek za energetsko učinkovitost.

Od 1. 1. 2017 znaša višina prispevka za energetsko učinkovitost za zemeljski plin 0,00080 €/kWh.

Cenik stroška za izvajanje meritev na distribucijskem sistemu zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik

Osnovna cena za izvajanje meritev V(L),(N),(U) je odvisna od lastništva merilnih naprav, ter vzdrževanja in je določena z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik (Ur. list RS, št. 86/2018, z dne 31. 12. 2018): V(L)=2,22480 EUR/mesec; V(N)=0,62810 EUR/mesec; V(U)=1,25620 EUR/mesec.

Znesek za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilnih naprav in jih vzdržuje in umerja: ZM = V(U) x (f1+f2) (EUR/mesec)

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

1.

2.

3.

G-1.6 

G-2.5

G-4

1,0 

1,05 

1,1

1,25620 

1,31901 

1,38182

0,27636

0,29018 

0,30400

1,53256

1,60919 

1,68582

4.

G-6

1,4

1,75868

0,38691

2,14559

5.

G-10

4,3

5,40166

1,18837

6,59003

6.

G-16

4,3

5,40166

1,18837

6,59003

7.

G-25

5,6

7,03472

1,54764

8,58236

8.

G-40

10,9

13,69258

3,01237

16,70495

9.

G-65

13,65

17,14713

3,77237

20,91950

10.

G-100

21,65

27,19673

5,98328

33,18001

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

11.

12.

G-40

G-65

16,79

18,19

21,09160

22,85028

4,64015

5,02706

25,73175

27,87734

13.

G-100

20,15

25,31243

5,56873

30,88116

14.

G-160

22,65

28,45293

6,25964

34,71257

15.

G-250

23,75

29,83475

6,56365

36,39840

16.

G-400

45,28

56,88074

12,51376

69,39450

17.

G-650

45,28

56,88074

12,51376

69,39450

18.

G-1000

55,37

69,55579

15,30227

84,85807

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

19.

G-16

11,65

14,63473

3,21964

17,85437

20.

G-25

13,02

16,35572

3,59826

19,95398

21.

G-40

15,52

19,49622

4,28917

23,78539

22.

G-65

17,18

21,58152

4,74793

26,32945

23.

G-100

21,65

27,19673

5,98328

33,18001

24.

25.

26.

G-160

G-250

G-400

26,71

29,11

55,50

33,55310

36,56798

69,71910

7,38168

8,04496

15,33820

40,93478

44,61294

85,05730

Korektor

Faktor f2

ZM

22% DDV

ZM z DDV

27.

Temperature in tlaka

24,40

30,65128

6,74328

37,39456

28.

Temperature

7,80

9,79836

2,15564

11,95400

Znesek za meritve, kadar je operater distribucijskega sistema lastnik merilnih naprav in jih vzdržuje in umerja: ZM = V(L) x (f1+f2) (EUR/mesec)

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

1.

2.

3.

G-1.6

G-2.5

G-4

1,0

1,05

1,1

2,22480

2,33604

2,44728

0,48946

0,51393

0,53840

2,71426

2,84997

2,98568

4.

G-6

1,4

3,11472

0,68524

3,79996

5.

G-10

4,3

9,56664

2,10466

11,67130

6.

G-16

4,3

9,56664

2,10466

11,67130

7.

G-25

5,6

12,45888

2,74095

15,19983

8.

G-40

10,9

24,25032

5,33507

29,58539

9.

G-65

13,65

30,36852

6,68107

37,04959

10.

G-100

21,65

48,16692

10,59672

58,76364

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

11.

12.

G-40

G-65

16,79

18,19

37,35439

40,46911

8,21797

8,90320

45,57236

49,37232

13.

G-100

20,15

44,82972

9,86254

54,69226

14.

G-160

22,65

50,39172

11,08618

61,47790

15.

G-250

23,75

52,83900

11,62458

64,46358

16.

G-400

45,28

100,73894

22,16257

122,90151

17.

G-650

45,28

100,73894

22,16257

122,90151

18.

G-1000

55,37

123,18718

27,10118

150,28835

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

19.

G-16

11,65

25,91892

5,70216

31,62108

20.

G-25

13,02

28,96690

6,37272

35,33961

21.

G-40

15,52

34,52890

7,59636

42,12525

22.

G-65

17,18

38,22206

8,40885

46,63092

23.

G-100

21,65

48,16692

10,59672

58,76364

24.

25.

26.

G-160

G-250

G-400

26,71

29,11

55,50

59,42441

64,76393

123,47640

13,07337

14,24806

27,16481

72,49778

79,01199

150,64121

Korektor

Faktor f2

ZM

22% DDV

ZM z DDV

27.

Temperature in tlaka

24,40

54,28512

11,94273

66,22785

28.

Temperature

7,80

17,35344

3,81776

21,17120

Tarifne postavke omrežnine za meritveveljajo od 1. 1. 2019 dalje.

Pomen oznak:
ZM -mesečni znesek za meritve
V(L) - tarifna postavka za meritve, kadar je operater distribucijskega sistema lastnik merilne naprave in jo vzdržujeter umerja
V(N) - tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in je ne vzdržujeter umerja
V(U) - tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo vzdržujeter umerja
f1 - faktor velikosti in tipa merilne naprave
f2 - faktor uporabe korektorja temperature in/ali tlaka

Izračun zneska za meritev ZM določa 24. člen Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijskisistem zemeljskega plina (Ur. list RS št. 21/2018).

 time 686 | cache 7200