Dobava zemeljskega plina

Istrabenz plini dobavljamo zemeljski plin, po enotnih cenah odjemalcem na celotnem območju Republike Slovenije.

Pred pričetkom dobave zemeljskega plina, mora odjemalec pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje pri Sistemskem operaterju distribucijskega omrežja ter izgraditi priključni vod, s katerim se objekt fizično priključi na distribucijsko omrežje.

Pogodba o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se sklepa kot pogodba s pristopom, kar pomeni, da je pripravljena kot tipska pogodba. Sestavni del pogodbe o dobavi so Splošni pogodbeni pogoji dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja. Pogodbeni pogoji morajo biti pošteni in vnaprej objavljeni. Odjemalci morajo biti pravočasno obveščeni o kakršnikoli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in imajo pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Zamenjava dobavitelja

Ne glede na distribucijsko omrežje, na katero je priključen odjemalec zemeljskega plina in za katerega je pristojen sistemski operater, imamo odjemalci v Sloveniji možnost proste izbire dobavitelja zemeljskega plina.

Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je za odjemalca brezplačna.

Postopek zamenjave dobavitelja

Izpolnite obrazec - pooblastilo in nam ga pošljite na naslov:

Istrabenz plini, d.o.o.
Podbevškova 10
8000 Novo mesto

Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo na telefon. št.: 07 393 40 94 ali nam pišite na: zelimir.dronjak@istrabenzplini.si

 

 time 473 | cache 7200