Predpisi za plin v jeklenkah

Predpis na državni ravni , ki ureja uporabo utekočinjenega naftnega plina, njegovo skladiščenje in pretakanje ter način vgradnje naprav in postrojev za utekočinjeni naftni plin in varnostni ukrepi je pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91).

 time 455 | cache 7200