Cene in prodajni pogoji zemeljski plin

Cenik dobave zemeljskega plina

Glede na določbe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ( Ur. L. RS 61/16) o prehodu na obračun zemeljskega plina v kWh so 1.1.2017 stopile v veljavo nove cene zemeljskega plina Istrabenz plinov d.o.o.. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Cenik dobave zemeljskega plina od 1.4.2020 do preklica

(Cene so izražene v €/kWh)

Tarifna skupina v kWh/leto

Prodajna cena dobave v €/kWh

Okoljska dajatev CO2/Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji EE v €/kWh

Trošarina v €/kWh

Skupaj v €/kWh

DDV 22%

Maloprodajna cena dobave v €/kWh

0 - 2.154

0,02925

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03510

0,00772

0,04282

2.155 - 5.385

0,02925

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03510

0,00772

0,04282

5.386 - 16.154

0,02925

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03510

0,00772

0,04282

16.155 - 107.690

0,02925

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03510

0,00772

0,04282

107.691 - 161.535.000

0,02925

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03510

0,00772

0,04282

Nad 161.535.001

0,02925

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03510

0,00772

0,04282

Maloprodajna cena dobave ne vsebuje stroškov omrežnine (pogledati veljaven "akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina" pri pristojnem ODS).

 time 55 | cache 7200