Cene in prodajni pogoji zemeljski plin

Cenik dobave zemeljskega plina

Glede na določbe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ( Ur. L. RS 61/16) o prehodu na obračun zemeljskega plina v kWh so 1.1.2017 stopile v veljavo nove cene zemeljskega plina Istrabenz plinov d.o.o.. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Cenik dobave zemeljskega plina od 1.2.2019 do preklica

(Cene so izražene v €/kWh)

Tarifna skupina v kWh/leto

Prodajna cena dobave v €/kWh

Okoljska dajatev CO2/Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji EE v €/kWh

Trošarina v €/kWh

Skupaj v €/kWh

DDV 22%

Maloprodajna cena dobave v €/kWh

0 - 2.154

0,03075

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03660

0,00805

0,04465

2.155 - 5.385

0,03075

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03660

0,00805

0,04465

5.386 - 16.154

0,03075

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03660

0,00805

0,04465

16.155 - 107.690

0,03075

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03660

0,00805

0,04465

107.691 - 161.535.000

0,03075

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03660

0,00805

0,04465

Nad 161.535.001

0,03075

0,00315 / 0,00099

0,00171

0,03660

0,00805

0,04465

Maloprodajna cena dobave ne vsebuje stroškov omrežnine (pogledati veljaven "akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina" pri pristojnem ODS).

 time 374 | cache 7200