V SKUPINI ISTRABENZ PLINI UVAJAMO UKREPE ZA NEMOTENO OSKRBO Z ENERGENTI

 

V Skupini Istrabenz plini smo sprejeli izredne ukrepe, s pomočjo katerih bomo odjemalcem še naprej zagotavljali oskrbo z energenti, hkrati pa poskrbeli za zaščito zdravja vseh deležnikov. Logistični procesi ter oskrba z utekočinjenim naftnim plinom in zemeljskim plinom tako za fizične kot pravne osebe oz. poslovne odjemalce potekajo nemoteno, vendar s poostreno skrbjo za vse vpletene.

 

V Skupini Istrabenz plini pozorno spremljamo in se prilagajamo trenutnim razmeram, povezanim z izbruhom novega koronavirusa. Sprejeli smo številne ukrepe, ki našim odjemalcem še naprej zagotavljajo nemoteno oskrbo z energenti, hkrati pa smo poskrbeli za zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov.

Tako  v Skupini Istrabenz plini ob poostreni varnosti odjemalce še naprej oskrbujemo z utekočinjenim naftnim plinom in zemeljskim plinom, saj smo zagotovili varnost dobavne verige in neprekinjenost izvajanja logističnih procesov. Dobava energentov vsem poslovnim odjemalcem oziroma pravnim osebam prav tako poteka nemoteno, za slednje pa v Skupini še naprej zagotavljamo tudi dostavo plinskih jeklenk in drugega blaga.

V Skupini Istrabenz plini smo takoj ob pojavu COVID-19 sprejeli številne ukrepe za zaščito zaposlenih in kupcev. Uvedli smo stroge higienske ukrepe na delovnem mestu, zaposlene pa nenehno opozarjamo o potrebni higieni in ustreznem preventivnem ravnanju.

Poleg tega smo v družbah Istrabenz plini in Plinarna Maribor ter vseh poslovnih enotah Skupine omejili vstop in gibanje na naših območjih, ki je zdaj mogoče le po predhodni odobritvi varnostne službe in ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov. Dodatno smo zaščitili tudi skupine na terenu, ki smo jih ustrezno informirali in jim zagotovili vsa potrebna zaščitna sredstva.

V Skupini Istrabenz plini bomo še naprej pozorno spremljali dogajanje in pravočasno sprejemali vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja, v primeru poslabšanja situacije pa imamo že pripravljene akcijske načrte delovanja.

 

Arhiv novic
 time 264 | cache 7200