Vodstvo in lastništvo

Skupina Istrabenz plini je danes središče razvoja plinske dejavnosti in stebrišče močne združbe plinskih podjetij, ki jo sestavljajo družbe:

ISTRABENZ PLINI  d. o. o.

PLINARNA MARIBOR d. o. o.

ISTRABENZ PLINI d. o. o. BAKAR (Hrvaška)

ISTRABENZ PLINI d. o. o. BREZA (BiH)

IBP ZENICA (BiH)

STRABENZ PLINI d. o. o. BEOGRAD (Srbija).

 

Lastništvo

  Siad

 

 

100-odstotni lastnik družbe Istrabenz plini je družba SIAD S. p. A. , ki je eno od pomembnejših podjetij v italijanski kemični industriji, vodilno na področju proizvodnje in prodaje tehničnih plinov, s sedežem v Bergamu, v Italiji.

Ustanovljeno je bilo leta 1927 in danes predstavlja Skupino 33-ih podjetij v različnih državah.

 

  


 

 

Vodstvo

Aldo Srabotič - član uprave Tanja Petelin P.

Uprava Skupine ISTRABENZ PLINI (mandat do 14. 4. 2021):

 • mag. Aldo Srabotič, predsednik uprave
 • mag. Tanja Petelin Petrinja, članica uprave za področje financ, računovodstva in kontrolinga

Kolegij uprave podjetja ISTRABENZ PLINI d.o.o. sestavljajo člani:

 • Aldo Srabotič, predsednik uprave
 • Tanja Petelin Petrinja, članica uprave za področje financ, računovodstva in kontrolinga
 • Sebastijan Ivančič, vodja razvojno-tehničnega sektorja
 • Dalja Jogan, vodja kadrovsko pravnega sektorja
 • Andrej Dežjot, vodja programa I - področje aplikativnih tehnologij
 • Darjo Čendak, vodja PE Zahodna Slovenija
 • Robert Štrumbelj, vodja enote Novo mesto
 • Zvonko Mihelčič, vodja PE Vzhodna Slovenija, vodja enote Maribor
 • Valter Baruca, vodja nabave

 time 317 | cache 7200