Vodstvo in lastništvo

Lastnik družbe Istrabenz plini je družba SIAD iz Bergama v Italiji. Istrabenz plini so danes središče razvoja plinske dejavnosti  in stebrišče močne združbe plinskih podjetij, ki jo sestavljajo poleg družbe ISTRABENZ PLINI še PLINARNA MARIBOR d. o. o. in IBP ENERGIJA d. o. o., ter v tujini  ISTRABENZ PLINI d. o. o. BAKAR (Hrvaška), ISTRABENZ PLINI d. o. o. BREZA (BiH) in ISTRABENZ PLINI d. o. o. BEOGRAD (Srbija).

 

Lastništvo

100-odstotni lastnik družbe Istrabenz plini je družba  SIAD S. p. A. iz Bergama v Italiji, ki je hkrati naš glavni dobavitelj tehničnih plinov in z nami deli vse znanje in patente na področju njihove uporabe. Preko SIAD-a smo povezani tudi z njenim manjšinskim lastnikom, korporacijo Praxair iz ZDA, ki sodi med tri največje svetovne dobavitelje tehničnih plinov. Je vodilna svetovna korporacija na področju aplikacije novih tehnologij uporabe tehničnih plinov. Primarni proizvodi korporacije Praxair so atmosferski in procesni plini. K njeni dejavnosti sodijo tudi oblikovanje, projektiranje in izvajanje kriogenskih in nekriogenskih sistemov oskrbe.

  Siad Praxair

 

 

Vodstvo

Aldo Srabotič - član uprave Tanja Petelin P.

Uprava Skupine ISTRABENZ PLINI (mandat do 14. 4. 2021):

 • mag. Aldo Srabotič, predsednik uprave
 • mag. Tanja Petelin Petrinja, članica uprave za področje financ, računovodstva in kontrolinga

Kolegij uprave podjetja ISTRABENZ PLINI d.o.o. sestavljajo člani:

 • Aldo Srabotič, predsednik uprave
 • Tanja Petelin Petrinja, članica uprave za področje financ, računovodstva in kontrolinga
 • Sebastijan Ivančič, vodja razvojno-tehničnega sektorja
 • Dalja Jogan, vodja kadrovsko pravnega sektorja
 • Andrej Dežjot, vodja programa I - področje aplikativnih tehnologij
 • Darjo Čendak, vodja PE Zahodna Slovenija
 • Robert Štrumbelj, vodja enote Novo mesto
 • Zvonko Mihelčič, vodja PE Vzhodna Slovenija, vodja enote Maribor
 • Valter Baruca, vodja nabave

 time 371 | cache 7200