Osebna izkaznica

Firma: ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o.

Skrajšana firma: ISTRABENZ PLINI d.o.o.

Sedež: Sermin 8 a, 6000 KOPER

Elektronski naslov: info@istrabenzplini.si

Matična številka: 5419263

Davčna številka: 89356179

Številka vpisa v sodni register: 10153000

Datum vpisa v sodni register: 24.10.1990

Najpomembnejša dejavnost: 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov

Osnovni kapital družbe: 10.000.000,00 EUR

Matična družba: SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D S. p. A., Bergamo - Italija

Udeležba matične družbe v kapitalu: 100 %

Število zaposlenih: 141

Predsednik uprave: mag. Aldo Srabotič

 time 380 | cache 7200