O podjetju

Istrabenz Plini - O podjetju

Istrabenz plini smo edina slovenska družba, ki ponuja celovito rešitev v povezavi s plini za uporabo v industrijskih procesih ali v gospodinjstvu.  S plinom in sodobnimi plinskimi tehnologijami oskrbujemo največje gospodarske družbe, bolnišnice, domove in druga mesta, kjer plin lahko prispeva h kakovostnejšemu življenju. Vsakdo, ki potrebuje zanesljivo, učinkovito in gospodarno energetsko ali tehnično rešitev, bo v nas našel pravega partnerja.

Naj gre za dostavo jeklenk, postavitev zahtevne plinske postaje ali uvedbo plinske tehnologije v proizvodni proces, v Istrabenz plinih smo vedno pripravljeni in poskrbimo, da je naša storitev pravočasna, kakovostna in celovita. Načrtujemo, pripravimo dokumentacijo, dobavimo, vzdržujemo in svetujemo pri odločanju in pri uporabi plina. Za vsak izziv najdemo rešitev po meri, ki prispeva k večjemu udobju, večji produktivnosti, bolj kakovostnim izdelkom, in varovanju okolja.

Z utekočinjenim naftnim plinom oskrbujemo skoraj vsakega drugega porabnika v Sloveniji. S svojimi mednarodnimi povezavami smo vodilni ponudnik tehničnih plinov in aplikativnih tehnologij, obvladujemo pa tudi pomemben delež trga v distribuciji zemeljskega plina.

Smo aktivni člani najpomembnejših evropskih in domačih strokovnih združenj:

  • Evropskega združenja za tehnične pline EIGA (European Industrial Gases Association),
  • Evropskega združenja za utekočinjen naftni plin AEGPL (European Liquefied Petroleum Gas Association ) iz Pariza,
  • Slovenskega gospodarskega interesnega združenja za utekočinjene naftne in tehnične pline GIZ UNP
  • Gospodarskega interesnega združenja za zemeljski plin GIZ DZP
  • Gospodarskega interesnega združenja za tehnične pline GIZ TP

S temi povezavami našim poslovnim partnerjem zagotavljamo vedno kakovostne in napredne storitve, saj imamo takojšen dostop do novih znanj in reden stik z aktualnim razvojem plinske dejavnosti.

Skupina Istrabenz plini

Istrabenz plini smo s svojimi mednarodnimi povezavami dosegli položaj vodilnega ponudnika utekočinjenega naftnega plina in pomembnega ponudnika tehničnih plinov, zemeljskega plina in aplikativnih tehnologij v Sloveniji, kot skupina pa odločno vstopamo tudi na sosednje trge.

 

Naša skupina je močna, raste in se razvija. To je dokaz, da je naša usmeritev prava in naše delo dobro.

 
Kontakt:

info@istrabenzplini

+386 5 663 46 00

 

 time 340 | cache 7200